18 November 2011
Uncategorized
Bankas depozīta garantija

Cik pasargāti ir depozītnoguldījumi bankās? Šādu jautājumu uzdeva vairāki lasītāji.

Atgādinām, ka banku darbību ikdienā uzrauga FKTK. Turklāt likums paredz, ja gadījumā kāda banka tiek pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, valsts garantē katram ieguldītājam viņa līdzekļu atmaksu līdz 100 000 eiro (apmēram 70 000 latu) katrā bankā.

Pastāv atšķirība starp naudas glabāšanu bankas norēķinu vai termiņdepozīta kontā un vērtspapīru gabāšanu bankā. Banka normāli ir tiesīga rīkoties ar klienta naudu (uz šīm tiesībām balstās banku bizness), bet nav tiesīga bez kienta piekrišanas rīkoties ar tā vērtspapīriem. Klientu vērtspapīrus bankai ir jāgalabā atsevišķi no saviem līdzekļiem un tā nav tiesīga tos pārdot, aizdot bez klienta piekrišanas. Līdz ar to, pat ja bankai ir kādas maksātspējas problēmas, tās nebūtu attiecināmas uz klientu vērtspapīriem. Klientem, kas bažījās par banku finansiālo stabilitāti, pastāv iespēja savus naudas līdzekļus ieguldīt dažādas drošības pakāpes vērtspapīros – sākot no valsts parādzīmēm un obligācijām, līdz fondiem vai atsevišķu Latvijas vai staptautisko uzņēmumu akcijām.

Plašāka informācija:

http://www.klientuskola.lv/kas-tevi-aizsarga.html

Jurists atbild: garantētā noguldījumu atmaksa