14 December 2009
Ziņas un Viedokļi
Labākie bakalaura un maģistra darbi par vērtspapīru tirgu

Piedāvājam iepazīties ar labākajiem darbiem no NASDAQ OMX Riga un Latvijas Centrālā depozitārja ikgadējā konkursa par labāko studiju darbu saistībā ar  vērtspapīru tirgu.

2009. gads

1. vieta
Ernesta Orlovaite un Aurimas Račas, Rīgas Ekonomikas augstskola
„In Search of Money Illusion in CEE Stock Markets: The CAPM Approach”

Latvijas Centrālā depozitārija vadītājs Aivars Slokenbergs pasniedz 1000 EUR čeku labākā studiju darba par Baltijas vērtspapīru tirgu autoriem – Ernestai Orlovaitei un Aurimas Račas no Rīgas Ekonomikas augstskolas.

Latvijas Centrālā depozitārija vadītājs Aivars Slokenbergs pasniedz 1000 EUR čeku labākā studiju darba par Baltijas vērtspapīru tirgu autoriem – Ernestai Orlovaitei un Aurimas Račas no Rīgas Ekonomikas augstskolas.

2. vieta
Jekaterina Žuka,  Rīgas Tehniskās universitāte
„Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriji”

3. vieta
Siaulius Nizinskas, Rīgas Ekonomikas augstskola
„Is Information Risk Priced in the Baltic Stock Markets?”

Atzinība
Marius Bausys, Rīgas Ekonomikas augstskola

Siaulius Nizinskas, Ernesta Orlovaite, Aurimas Račas, Jekaterina Žuka - labāko studiju darbu autori 2009. gadā par vērtspapīru tēmu

Siaulius Nizinskas, Ernesta Orlovaite, Aurimas Račas, Jekaterina Žuka - labāko studiju darbu autori 2009. gadā par vērtspapīru tēmu

2008. gads

1.vieta
Jūlija Bistrova, Rīgas Tehniskā universitāte
Baltijas valstu uzņēmumu finanšu rezultātu ticamības ietekmes uz akciju ienesīgumu novērtēšana

2.vieta
Kristīne Grečuhina un Marija Timofejeva, Rīgas Ekonomikas augstskola
The impact of liquidity providers on the Baltic stock exchange

3.vieta
Aleksejs Krečetovs un Aleksandrs Popovičs, Rīgas Ekonomikas augstskola
To what extent do differences in institutional and legal environments explain variations in IPO underpricing ?”

2007. gads

1.vieta
Ģirts Tihomirovs, Rīgas Ekonomikas augstskola
Common misstatements in the financial statements of Latvian companies

2.vieta
Sandra Bankoviča un Jānis Praņēvičs, Rīgas Ekonomikas augstskola
How does inclusion in an index affect stock prices? CEE evidence

3.vieta
Dace Vanaga, Banku augstskola
Investīciju analīze un novērtēšana