15 November 2021
Ziņas un Viedokļi
Diskusija “Riski: iespēja vai šķērslis uzņēmuma attīstībai?”

Ko attiecībā uz risku pārvaldību paredz jaunais kodekss?
Aija Zitcere, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

Diskusija “Uzņēmumu pieredzes stāsti par risku pārvaldības nozīmi uzņēmuma attīstībā”
Diskusijas vadītāja: Maija Orbidāne, PricewaterhouseCoopers SIA Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle

Diskusijas dalībnieki:
Andris Bite, SIA “Karavela” valdes loceklis
Reinis Ceplis, VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” padomes priekšsēdētājs, VAS “Latvijas Dzelzceļš” padomes loceklis
Ingmārs Pūķis, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis
Elīna Salava, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekle, AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” valdes padomniece finanšu jautājumos

 

Diskusijas otrā daļa

Diskusija “Skats no malas: iekšējā un ārējā audita pievienotā vērtība”
Diskusijas vadītāja: Kristīne Černaja-Mežmale, FKTK padomes locekle

Diskusijas dalībnieki:
Reinis Bērziņš, AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Gode, AS “Conexus Baltic Grid” valdes loceklis
Dace Ljusa, SIA “Rīgas ūdens” padomes locekle
Jānis Lucaus, Balcia Insurance SE valdes priekšsēdētājs
Iveta Reinholde, profesionālās biedrības “Iekšējā audita institūts” valdes locekle, Latvijas Universitātes profesore