20 October 2015
Ziņas un Viedokļi
FKTK par insaideru un “spiedienu”

FKTK atbildēja uz Naudaslietas.lv jautājumiem par AS Ventspils Nafta akcijām.


Naudaslietas: Gribētu aktualizēt jautājumu, par kuru runājam 14. septembrī, kad FKTK paziņoja par uzsākto pārbaudi par iespējamo insaidera darījumu un tirgus manipulācijam saistībā ar AS Ventspils Nafta akciju straujo pieaugumu septembrī.

Vai ir kadi rezultāti/secinājumi par: 1. Insaidera darījumu konstatēšanu. 2. Par bankas/brokera sabiebrības neziņošanu par to.

FKTK: Viss vēl ir procesā, tāpēc paziņojamu rezultātu/secinājumu vēl nav.

Naudaslietas:Euromin Holdings informē, ka prospekts ar atpirkšanas cenu EUR 4.56 bija parakstīts “pec spiediena“. Vai varat paskaidrot, ka FKTK apsprieda ar Euromin atpirkšanas cenu, un vai bija spiediens?

FKTK: Komisijai pēc iesnieguma saņemšanas 12.10. bija tikšanās ar Euromin pārstāvjiem, kurā tika apspriesta FITL norma par kārtību, kādā aprēķina vienas akcijas cenu atpirkšanas piedāvājumā. Tikšanās laikā FKTK norādīja, ka likumdevējs Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. pantā ir skaidri noteicis vienas akcijas vērtības aprēķināšanas kārtību un EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED to ir nepareizi piemērojusi, tāpēc FKTK ir jāvadās pēc likumā noteiktās kārtības.

FKTK arī norādīja, ka balstās uz jau esošo praksi (piem. “Staburadze”) un tā vienādos apstākļos piemēro vienādus principus cenas aprēķinam. FKTK arī norādīja, ka atbilstoši likumam, ja netiek izteikts atbilstošs piedāvājums, akcionaram nav tiesību izmantot balsstiesības.