24 May 2021
Baltijas birža
Ziņas un Viedokļi
Grigeo – īsais apskats

Grigeo darbojas papīra un kokapstrādes nozarēs. Grigeo ražo tādus papīra produktus kā tualetes papīru, virtuves dvieļus un mutautiņus.

Vēsturiskais sniegums

Ieguldījums Grigeo akcijās ir bijis ienesīgs gan 5 gadu griezumā, gan arī pēdējā gada laikā. Iepriekšējo 5 gadu laikā uzņēmuma akcijas ir pieaugušas par 52%, nodrošinot vairāk nekā 8% ikgadēju pieaugumu. Šāds pieaugums ir vērtējams ļoti pozitīvi, papildus tam uzņēmums iepriekšējos 5 gadu laikā ir izmaksājis dividendes par kopējo summu 18 centi uz vienu akciju, kas kopējo ienesīgumu palielina līdz 70% 5 gadu periodā.

COVID-19 ietekme

Grigeo ir viens no retajiem pēdējā laikā aplūkotajiem uzņēmumiem, kuru COVID-19 ir ietekmējis salīdzinoši nedaudz. Uzņēmuma vadītājs min, ka COVID-19 ietekmē nokritās kartona cenas, taču kopējie 2020.gada rezultāti liecina, ka uzņēmumam izdevās saglabāt EBITDA peļņas maržu iepriekšējo gadu līmenī un pat nedaudz audzēt neto peļņa maržu.

Grigeo Klaipeda

2020.gada sākumā Grigeo meitas uzņēmumā Grigeo Klaipeda tika konstatēts, ka tas piesārņo dabu ar notekūdeņiem. Tas izraisīja lielu skandālu, kas atsaucās arī Latvijā. Ir vairākas aizdomās turamās personas, uzņēmumam draud ap 5 miljonu eiro sods, kā arī Lietuvas vides aizsardzības departaments ir iesniedzis tiesā prasību par 48 miljonu eiro kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem videi.

Grigeo ir pasūtījis neatkarīgu novērtējumu par ietekmi uz vidi, kurā tika konstatēts, ka ietekme bija minimāla.

Kamēr nav noticis pilns situācijas atrisinājums un nav līdz galam nolemts soda apmērs, kā arī nav skaidrības par prasības tālāko virzību 48 miljonu eiro apmērā, tikmēr pastāv būtiski riski kompānijas finanšu rādītājiem.

Finanšu rādītāji

Lai arī 2020.gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājās COVID-19 un Grigeo Klaipeda incidenta ietekmē un tas sasniedza 129 miljonus eiro, taču arī iepriekšējos gados uzņēmums nav spējis būtiski kāpināt apgrozījumu. Iepriekš 129 miljonu eiro apgrozījums tika sasniegts 2017. gadā, 142 miljonu eiro apgrozījums 2018.gadā un 139 miljonu eiro apgrozījums 2019.gadā.

Tajā pašā laikā uzņēmums ir spējis būtiski uzlabot savas peļņas maržas, piemēram, bruto peļņas marža ir pieaugusi no 17.1% 2017.gadā līdz 25.8% 2020.gadā. Savukārt neto peļņas marža šajā pašā laikā ir pieaugusi attiecīgi no 7.1% līdz 10.3%.

Pozitīvi var vērtēt arī to, ka uzņēmums ir būtiski samazinājis savu kredītsaistību apmēru iepriekšējo gadu laikā, piemēram, ilgtermiņa saistības ir samazinājušās no 18 miljoniem eiro 2017.gadā līdz 5 miljoniem eiro 2020.gadā.

Kopumā finanšu stāvoklis iepriekšējos gados ir būtiski uzlabots. Ja neskaita potenciālo sodu par incidentu Grigeo Klaipeda, kā arī prasību tiesā par kompensāciju par kaitējumu videi, tad uzņēmums ir labā finanšu stāvoklī.

Valuācija

Ja skatāmies uz valuāciju, tad cenas un peļņas attiecība ir mazliet zemāka nekā iepriekšējo 10 gadu vidējais līmenis, tāpat arī cenas un bilances attiecība ir zemākos līmeņos, taču cenas un apgrozījuma līmenis ir par trešdaļu augstāks nekā iepriekšējos 10 gados. Kopumā varētu secināt, ka uzņēmums šobrīd ir adekvāti novērtēts vai pat ir mazliet nenovērtēts.

Ja skatāmies uz dividendēm, tad par 2020.gadu Grigeo izmaksās 0.12 eiro dividendi uz katru akciju, kas pie pašreizējās akcijas cenas dod 7.1% dividenžu ienesīgumu. Šāds ienesīguma līmenis, protams, ir vērtējams kā ļoti pievilcīgs.

Kopsavilkums

No vienas puses Grigeo šķiet pievilcīgs ieguldīšanai, jo tam ir labs finanšu stāvoklis, labas peļņas maržas, liela naudas līdzekļu pozīcija, kā arī sarūkoši aizņēmumi un pie tam tā valuācija ir salīdzinoši pievilcīga. Papildus pievilcīgumu dod arī augstais dividenžu ienesīgums. Tomēr no otras puses ir potenciālais sods līdz 5 miljonu eiro apmēram, kā arī prasība par videi nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 48 miljonu eiro apmērā. Ja vēl soda apmērs 5 miljonu eiro apmērā atstātu salīdzinoši ne pārāk lielu ietekmi uz uzņēmumu, tad 48 miljonu eiro kompensācija būtu milzīgs slogs, kura atrisināšanai būtu nepieciešami daudzi gadi.

Tāpēc šoreiz nevaru sniegt pārliecinošu vērtējumu par to, vai uzņēmuma akcijas šķiet pievilcīgas vai nē. Es pats tajās neieguldīšu, jo nevēlos uzņemties potenciālu ļoti strauju akcijas cenas kritumu iespējama nelabvēlīga sprieduma rezultātā. Tomēr, ja kādam ir pārliecība, ka iepriekš pasūtītie neatkarīgie secinājumi ir pietiekami spēcīgi un prasība tiks noraidīta, tad Grigeo varētu būt gana pievilcīgs uzņēmums ieguldīšanai.


Informācijas atklāšana: Man nepieder Grigeo akcijas.

Atruna: Augstāk rakstītais ir tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis un nav uzskatāms kā aicinājums vai rekomendācija veikt vai neveikt kādas konkrētas investīcijas. Investīciju lēmumi ir katra paša ziņā.

Autors: Kaspars Peisenieks, peisenieks.com

Kaspars Peisenieks ir neatkarīgs investīciju un uzkrājumu eksperts. Investīciju tirgos aktīvi darbojas kopš 2007.gada, vairākus gadus pārvaldījis turīgu personu portfeļus vietējā kapitāla bankā.
Kaspars ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajā finanšu vadībā Banku augstskolā un MBA grādu SBS Šveices Biznesa skolā, kā arī CFA institūta finanšu analītiķa sertifikātu.