30 January 2023
Ziņas un Viedokļi
In the Long Run Long-Term Government Bonds Are Safe, But We Are a Long Time Dead
Paper Money Eventually Returns to Its Intrinsic Value — Zero
The Most Important Variable in the World of Finance Is the Price of Long-Term Money
The Most Important Variable in the World of Real Economy Is Labor Productivity
More Private Debt Cannot Support More Consumption Forever
More Government Debt Cannot Support More Private Debt Forever
Long-Term Government Bonds Are “Safe”, Aren’t They?
“We Never-Ever Argue, We Never Calculate the Currency We’ve Spent,” Pet Shop Boys, Rent, 1987.
The Inflation and Interest Rates Dance Moves
One Inflation, Two Different Bond Stories

Autors: Oļegs Jemeļjanovs, LinkedIn profile

SWEDBANK FINANŠU TIRGUS DAĻAS INVESTĪCIJU JOMAS VADĪTĀJS Oļegs Jemeļjanovs Latvijas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī doktora grādu ekonomikā Roterdamas Erasma Universitātē Nīderlandē. Arī ir ieguvis sertificētā finanšu analītiķa (CFA) kvalifikāciju. Ir strādājis finanšu jomā gan privātajā, gan valsts sektorā (Latvijas Banka, FKTK, Finanšu ministrija). Finanšu tirgus jomā ir strādājis kopš 1999. gadā, tirgus risku vadības, finanšu aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas sfērā. 2019. gadā kļuvis par Swedbank Finanšu tirgus daļas investīciju jomas vadītāju.