22 June 2011
Ziņas un Viedokļi
Indikatoru „cīrulis” – biržas indekss signalizē pieticīgu un gausu Latvijas IKP otrajā ceturksnī

Saskaņā ar investoru vērtējumu un darījumu cenām biržā 2010. gada pēdējā ceturksnī un 2011. gada pirmajā ceturksnī prognozējams, ka iekšzemes kopprodukta pieaugums (IKP) šī gada otrajā ceturksnī pret 2011. gada pirmo ceturksni pieaugs minimāli, orientējoši 0,4% apmērā.

Lai arī IKP prognoze arī šā gada otrajam ceturksnim saglabājas pozitīva, investoru optimisms par Latvijas uzņēmumu finanšu rādītāju uzlabošanos un ekonomikas izaugsmi pēdējos mēnešos ir kļuvis krietni mērenāks. Investoru darbības biržā atspoguļo to ekspektācijas, ka IKP pieaugums būs tikpat neizteiksmīgs kā šī gada pirmajā ceturksnī.

Kā liecina pagājušajā gadā veiktais pētījums un datu analīze par pēdējiem desmit gadiem, Latvijas uzņēmumu akciju cenu indeksu OMX Riga var apzīmēt kā “indikatoru cīruli”, kas vadoties no investoru noskaņojuma un veiktajiem darījumiem biržā dod mājienus par ekonomikas tendencēm nākamajos ceturkšņos. Tas apsteidz jeb ieceno Latvijas ekonomikas datus par vienu līdz diviem ceturkšņiem iepriekš un rezultātā ļauj prognozēt IKP galvenās tendences vairākus mēnešus pirms statistikas datu publiskošanas. Modelis izskaidro 50% IKP svārstību.

„Metodes pluss ir nevis prognožu super-precizitāte, bet gan prognožu laicīgums,” uzsver pētījuma autors Jānis Praņēvičs, „BaltCap” asociētais direktors.

„Metodes pluss ir nevis prognožu super-precizitāte, bet gan prognožu laicīgums,” uzsver pētījuma autors Jānis Praņēvičs, „BaltCap” asociētais direktors.

Par metodi:

Biržas indeksa priekšrocība pret tirgus noskaņojuma aptaujām ir tāda, ka investori akciju tirgū pieņemot finansiālus lēmumus, uzņemas risku un „balso” ar reālu naudu. Ņemot vērā, ka akciju tirgus tiešā veidā visvairāk atalgo tos, kuri vislabāk un visātrāk spēj prognozēt ekonomikas noskaņojumu un prognozēt uzņēmumu finanšu rezultātus, investori ieguldot un riskējot ar savu naudu pievērš milzīgu uzmanību vismazākajām pazīmēm, kas liecina par uzņēmumu attīstību un var ietekmēt uzņēmuma finanšu rādītājus. Tieši šī iemesla dēļ ekonomikas nākotnes notikumi un tendences biržā lielākoties tiek pamanīti to sākumstadijā un iecenoti akciju iegādes vai pārdošanas cenā jau kādu laiku pirms oficiālu datu paziņošanas. Savukārt biržā kotēto akciju cenu izmaiņas tiek kopīgi atspoguļotas biržas indeksā.

Ņemot vērā CSP veiktās izmaiņas vēsturiskajos sezonāli izlīdzinātajos IKP datos, prognozēšanā izmantojamā regresijas formula šobrīd ir sekojoša: IKP ceturkšņa sezonāli izlīdzinātās izmaiņas = 0.0935 * (OMX Riga izmaiņas iepriekšējā ceturksnī) + 0.0906 * (OMX Riga izmaiņas divus ceturkšņus iepriekš).

 

Regresija izskaidro vairāk kā pusi IKP svārstību (R^2=53.4%), balstoties tikai uz akciju tirgus pieaugumu iepriekšējos divos ceturkšņos. Lai arī akciju tirgus virzība 75% gadījumu sakrīt ar IKP izmaiņu virzienu pēc diviem ceturkšņiem, prognozes nav absolūti precīzas, tāpēc obligāti jāņem vērā, ka šīs metodes galvenā priekšrocība ir prognožu laicīgums, nevis precizitiāte un to nevar pasniegt kā precīzu IKP izmaiņu noteikšanas instrumentu.

Metode ir izmantojama sezonāli izlīdzināto izmaiņu prognozēšanai (pret iepriekšējo ceturksni), nevis izmaiņu prognozēšanai pret iepriekšējo gadu.

Pētījums ir pieejams šeit.


[1] Sezonāli izlīdzinātā izteiksmē