2 May 2023
Ilgtspēja
Ziņas un Viedokļi
Kā izveidot ieguldījumu stratēģiju domājot ilgtermiņā un īstermiņā?

Ieguldījumi var būt sarežģīts un izaicinošs uzdevums, taču ar pareizajām zināšanām un stratēģijām tas var būt arī ļoti izdevīgs. Šajā ceļvedī mēs esam apskatījuši virkni tēmu, lai palīdzētu jums pieņemt apzinātus lēmumus par ieguldījumiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Mēs sākām, apspriežot, cik svarīgi ir izveidot skaidru ieguldījumu plānu un noteikt jūsu mērķus un riska toleranci. Pēc tam mēs izpētījām dažādas stratēģijas līdzsvarota portfeļa veidošanai, tostarp diversifikāciju un aktīvu sadali. Mēs arī sniedzām padomus riska pārvaldīšanai, veicot īstermiņa novirzes no jūsu ilgtermiņa plāna, kā arī par jūsu portfeļa optimizēšanu dažādos tirgus ciklos.

Izmantojot holistisku pieeju ieguldījumiem, jūs varat izveidot portfeli, kas atbilst jūsu mērķiem un riska tolerancei, vienlaikus nodrošinot izaugsmes un diversifikācijas iespējas. Ja ir ieviestas pareizās stratēģijas, ieguldījumi var būt spēcinoša un atalgojoša pieredze.

Ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas izveide

Lai ieguldītu ilgtermiņā, ir nepieciešama stabila ieguldījumu stratēģija, kas ir pielāgota jūsu finanšu mērķiem un riska tolerancei. Šeit ir daži praktiski soļi, kas palīdzēs jums izveidot veiksmīgu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju:

 • Nosakiet savu riska toleranci: Izmantojiet tiešsaistes anketas vai kalkulatorus, lai novērtētu savu komforta līmeni ar dažādiem ieguldījumu riska līmeņiem. Tas palīdzēs jums noteikt pareizo riska un atdeves līdzsvaru, kas jums ir piemērots.
 • Nosakiet savus finanšu mērķus: nosakiet savus finanšu mērķus, piemēram, uzkrājumus pensijai vai pirmajai iemaksai par māju, un nosakiet laika periodu katram mērķim.
 • Izvēlieties atbilstošu aktīvu sadalījumu: Kad esat uzzinājis savu riska toleranci un finanšu mērķus, varat izvēlēties atbilstošu aktīvu sadalījumu. Tas nozīmē, ka jāizlemj, cik daudz ieguldīt akcijās, obligācijās un citos aktīvos. Ir svarīgi diversificēt savu portfeli dažādās aktīvu klasēs, lai samazinātu risku.
 • Ieguldiet zemu izmaksu indeksu fondos: apsveriet iespēju ieguldīt zemu izmaksu indeksu fondos, nevis atsevišķās akcijās. Tas palīdzēs jums diversificēt savu portfeli un saglabāt zemas izmaksas.
 • Periodiski līdzsvarojiet savu portfeli: regulāri pārskatiet savu portfeli, lai pārliecinātos, ka tas joprojām atbilst jūsu mērķiem un riska tolerancei. Periodiski līdzsvarojiet savu portfeli, pārdodot aktīvus ar pārsniegumu un pērkot aktīvus ar nepietiekamiem rezultātiem. Tas palīdzēs jums uzturēt atbilstošu riska līmeni savā portfelī.

Piemēram, pieņemsim, ka jums ir augsta riska tolerance un jūs esat apmierināts ar lielāka riska uzņemšanos savā portfelī. Jūs varat izvēlēties ieguldīt lielāku sava portfeļa daļu izaugsmes akcijās vai citos augsta riska aktīvos. No otras puses, ja jums ir zema riska tolerance, jūs varat izvēlēties ieguldīt mazāk riskantos aktīvos, piemēram, obligācijās vai akcijās, kas maksā dividendes.

Neatkarīgi no jūsu riska tolerances, diversifikācija ir būtiska, lai pārvaldītu risku. Piemēram, ja jūs ieguldāt tikai vienā nozarē vai aktīvu klasē, jūs varat būt pakļauts lielākam riskam, ja šī nozare vai aktīvu klase piedzīvo lejupslīdi. Izplatot savus ieguldījumus dažādās nozarēs un aktīvu klasēs, jūs varat palīdzēt samazināt pakļautību riskam.

Atcerieties, ka veiksmīgas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas izveide nav vienreizējs notikums. Tam ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība un pielāgojumi, lai nodrošinātu, ka tas joprojām atbilst jūsu mērķiem un riska tolerancei. Veicot šīs praktiskās darbības, jūs varat izveidot portfeli, kas ir pielāgots jūsu vajadzībām un palīdz sasniegt ilgtermiņa finansiālus panākumus.

Pieturēšanās pie savas ilgtermiņa stratēģijas

Kad esat izveidojis ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, kas atbilst jūsu mērķiem un riska tolerancei, nākamais solis ir pieturēties pie tā. Tas var būt sarežģīti, jo īpaši tirgus svārstīguma laikā vai tad, kad rodas īstermiņa iespējas. Tomēr ir svarīgi saglabāt disciplinētību un apņemšanos īstenot savu ilgtermiņa plānu, lai sasniegtu savus ieguldījumu mērķus.

Šeit ir daži padomi, kā koncentrēties uz savu ilgtermiņa stratēģiju:

 • Uzstādiet reālistiskas cerības: Saprotiet, ka ieguldīšana ir ilgtermiņa spēle, un pa ceļam būs kāpumi un kritumi. Negaidiet, ka vienas nakts laikā kļūsiet bagāts vai gūsiet milzīgus ieguvumus īsā laika periodā.
 • Izvairieties no emocionālu lēmumu pieņemšanas: Nepieņemiet lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz bailēm vai alkatību. Pieturieties pie sava ilgtermiņa plāna un izvairieties no reakcijas uz īstermiņa tirgus kustībām.
 • Līdzsvarojiet savu portfeli: periodiski līdzsvarojiet savu portfeli, lai saglabātu vēlamo aktīvu sadalījumu. Tas var palīdzēt jums sekot līdzi savam ilgtermiņa plānam un izvairīties no pārāk liela riska uzņemšanās.
 • Palieciet diversificēts: diversifikācija ir būtiska, lai pārvaldītu risku un sasniegtu ilgtermiņa atdevi. Pārliecinieties, ka jūsu portfelis ir labi diversificēts dažādās aktīvu klasēs un ģeogrāfiskajās atrašanās vietās.
 • Pārskatiet un pielāgojiet savu plānu: periodiski pārskatiet savu ilgtermiņa plānu un pēc vajadzības veiciet korekcijas . Tas var ietvert izmaiņas jūsu aktīvu sadalījumā vai ieguldījumu stratēģijā, pamatojoties uz izmaiņām jūsu mērķos vai riska tolerancē.

Piemēram, pieņemsim, ka jums ir ilgtermiņa ieguldījumu plāns, kas ietver akciju, obligāciju un nekustamā īpašuma kombināciju. Jūs esat noteicis, ka jūsu riska tolerance ir mērena, un esat izveidojis portfeli, kas atbilst jūsu mērķiem un riska profilam.

Tirgus svārstīguma periodā jūs pamanāt, ka konkrēta akcija ir ievērojami cietusi un, šķiet, ir nepietiekami novērtēta. Jums ir kārdinājums atkāpties no sava ilgtermiņa plāna un ieguldīt lielu daļu no sava portfeļa šajā akcijā, cerot gūt ātru peļņu.

Tomēr, pirms pieņemat jebkādus lēmumus par ieguldījumiem, jūs atgādiniet sev par savu ilgtermiņa plānu un riska toleranci. Jūs pārskatāt savu portfeli un konstatējat, ka akcijas ievērojami palielinātu jūsu pakļautību vienam uzņēmumam un nozarei, kas būtu pārāk riskanti, ņemot vērā jūsu riska toleranci.

Tā vietā jūs nolemjat veikt nelielu novirzi no sava ilgtermiņa plāna, ieguldot nelielu daļu no sava portfeļa nepietiekami novērtētajās akcijās. Tas ļauj jums potenciāli gūt peļņu no īstermiņa iespējas, vienlaikus saglabājot vispārējo riska toleranci un ilgtermiņa ieguldījumu plānu.

Pieturoties pie sava ilgtermiņa plāna un vajadzības gadījumā veicot nelielas, aprēķinātas novirzes, jūs varat sasniegt savus ieguldījumu mērķus, vienlaikus pārvaldot risku un izvairoties no emocionālu lēmumu pieņemšanas.

Īstermiņa atkāpju veikšana no ilgtermiņa stratēģijas

Kā mēs iepriekš apspriedām, lai sasniegtu savus finanšu mērķus, ir svarīgi pieturēties pie savas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas. Tomēr var būt reizes, kad ir nepieciešams veikt īstermiņa novirzes no sava plāna, lai izmantotu tirgus iespējas un nopelnītu lielāku peļņu. Šajā sadaļā mēs izpētīsim, kā veikt īstermiņa novirzes no ilgtermiņa stratēģijas, nezaudējot koncentrēšanos uz saviem mērķiem un neuzņemoties pārāk lielu risku.

Izpratne par tirgus cikliem

Lai pieņemtu apzinātus lēmumus par īstermiņa novirzēm no jūsu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas, ir ļoti svarīgi iegūt stabilu izpratni par tirgus cikliem. Tirgus cikli attiecas uz atkārtotiem izaugsmes, sarukuma un stabilizācijas modeļiem finanšu tirgos. Šos ciklus var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ekonomiskie apstākļi, ģeopolitiskie notikumi un investoru uzvedība.

Tirgus ciklu atzīšana ir būtiska prasme investoriem, kuri vēlas gūt labumu no īstermiņa iespējām, vienlaikus pieturoties pie saviem ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Pēc ekspertu domām, tipiskam tirgus ciklam ir četri posmi: uzkrāšanās, izaugsme, maksimums un kritums.

Uzkrāšanas posmā tirgū ir vispārēja pesimisma sajūta, un aktīvu cenas ir zemas. Šis ir ideāls laiks, lai investori varētu uzkrāt aktīvus, jo tie ir salīdzinoši lēti.

Izaugsmes posmu raksturo pieaugošs optimisms un aktīvu cenu kāpums. Šis ir posms, kurā lielākā daļa investoru pelna naudu, un ir svarīgi, lai būtu labi diversificēts portfelis, lai izmantotu šajā posmā pieejamās iespējas.

Pīķa posmā tirgus sasniedz augstāko punktu, un investori kļūst pārāk optimistiski. Šis ir laiks, kad investoriem vajadzētu sākt apsvērt iespēju samazināt savu pakļautību riskantākiem aktīviem un gūt peļņu.

Visbeidzot, lejupslīdes posms iezīmē cikla beigas, un aktīvu cenas sāk kristies. Šajā posmā ieguldītājiem būtu jākoncentrējas uz kapitāla saglabāšanu un pakļautības riskam samazināšanu.

Pētījumi liecina, ka dažādas ieguldījumu stratēģijas darbojas labāk dažādos tirgus cikla posmos. Piemēram, uzkrāšanas posmā vērtības ieguldīšanas un pretējās stratēģijas parasti darbojas labi. Izaugsmes posmā impulsam un ieguldījumiem izaugsmē ir tendence pārspēt citas stratēģijas. Pīķa posmā aizsardzības stratēģijas, piemēram, dividenžu ieguldīšana un zema svārstīguma ieguldījumi, var būt efektīvas. Visbeidzot, lejupslīdes posmā stratēģijām, kas vērstas uz kapitāla saglabāšanu, piemēram, fiksēta ienākuma ieguldījumiem un aizsardzības akcijām, parasti ir labi rezultāti.

Atpazīstot tirgus ciklus un izprotot, kuras ieguldījumu stratēģijas katrā posmā ir visefektīvākās, ieguldītāji var pieņemt apzinātākus lēmumus par īstermiņa novirzēm no savas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas.

Tirgus ciklu atpazīšana un prognozēšana

Tirgus ciklu atpazīšana un prognozēšana var būt galvenais faktors, lai panāktu rentablas īstermiņa novirzes no jūsu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas. Lai gan neviens nevar pilnīgi paredzēt tirgus ciklus, ir daži statistikas modeļi un rādītāji, kas ieguldītājiem var sniegt noderīgu informāciju.

Viens no visbiežāk izmantotajiem modeļiem ir slīdošā vidējā konverģences novirzes (MACD) indikators. Šis modelis izmanto mainīgos vidējos rādītājus, lai identificētu tendenču izmaiņas un potenciālos pirkšanas un pārdošanas signālus. Vēl viens populārs modelis ir relatīvā stipruma indekss (RSI), kas mēra vērtspapīra cenu darbības stiprumu attiecībā pret tā iepriekšējo veiktspēju.

Papildus šo modeļu izmantošanai investori var arī analizēt ekonomiskos rādītājus un uzņēmuma pamatus, lai gūtu ieskatu tirgus ciklos. Piemēram, iekšzemes kopprodukts (IKP) un nodarbinātības rādītāji var sniegt informāciju par kopējās ekonomikas veselību, kas var ietekmēt tirgus ciklus. Tāpat uzņēmuma finanšu pārskatu un vadības darbības rezultātu analīze var sniegt ieskatu par to, cik labi tas var darboties dažādos tirgus apstākļos.

Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan šie modeļi un indikatori var būt noderīgi, tie nav droši. Tirgus cikli var būt neparedzami, un tos var ietekmēt plašs faktoru klāsts, piemēram, ģeopolitiskie notikumi un dabas katastrofas.

Veicot īstermiņa novirzes no savas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas, ir svarīgi paturēt prātā savu riska toleranci un iespējamās sekas, ja pārāk tālu no ilgtermiņa plāna novirzīsities. Ir arī svarīgi, lai būtu skaidra izpratne par to, kāpēc jūs veicat novirzi, un lai būtu plāns, kad iziet no amata.

Viens no veidiem, kā pārvaldīt risku, vienlaikus veicot īstermiņa novirzes, ir ierobežot sava portfeļa apjomu, ko piešķirat šāda veida ieguldījumiem. Kopīgs īkšķa noteikums ir ierobežot īstermiņa darījumus līdz ne vairāk kā 10-15% no jūsu portfeļa, bet pārējais tiek piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem.

Īstermiņa novirzes no ilgtermiņa stratēģijas

Īstermiņa noviržu veikšana no ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas var būt lielisks veids, kā gūt labumu no cikliskajām iespējām tirgū. Tomēr ir svarīgi to darīt stratēģiskā veidā, kas atbilst jūsu ilgtermiņa mērķiem un pienācīgi pārvalda risku. Šeit ir dažas stratēģijas, kas jāņem vērā, veicot īstermiņa novirzes no ilgtermiņa stratēģijas:

Novirziet proporciju

Kad runa ir par novirzīšanos no ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas, pareizās proporcijas noteikšana var būt sarežģīta. No vienas puses, jūs vēlaties izmantot īstermiņa iespējas, kas potenciāli var dot lielāku peļņu. No otras puses, jūs nevēlaties tik daudz novirzīties no savas ilgtermiņa stratēģijas, ka apdraudat savu kopējo portfeļa veiktspēju.

Lai panāktu pareizo līdzsvaru, eksperti iesaka atkāpties no savas ilgtermiņa stratēģijas ne vairāk kā par 10-20% no jūsu portfeļa. Tas ļauj jums veikt īstermiņa likmes, būtiski neietekmējot kopējo portfeli.

Piemēram, pieņemsim, ka jūsu ilgtermiņa stratēģija prasa 60% akciju un 40% obligāciju portfeļa sadalījumu. Ja vēlaties novirzīties par 20%, jūs pielāgosiet savu portfeli uz 70% akcijām un 30% obligācijām.  Šī novirze var potenciāli dot lielāku peļņu labvēlīga tirgus cikla laikā, vienlaikus saglabājot lielāko daļu jūsu portfeļa saskaņotu ar jūsu ilgtermiņa stratēģiju.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šī proporcija mainīsies atkarībā no jūsu riska tolerances un ieguldījumu mērķiem. Ir svarīgi konsultēties ar finanšu konsultantu, lai noteiktu pareizo proporciju jūsu konkrētajai situācijai.

Vēl viens svarīgs faktors, lai veiktu īstermiņa novirzes no savas ilgtermiņa stratēģijas, ir jūsu īstermiņa likmju uzticības novērtēšana. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir izmantot statistikas modeļus un tehnisko analīzi, lai noteiktu tendences un modeļus tirgū. Tas var palīdzēt jums pieņemt apzinātus lēmumus par to, kad un kā atkāpties no savas ilgtermiņa stratēģijas.

Piemēram, pieņemsim, ka apsverat īstermiņa likmi uz konkrētu akciju. Analizējot akciju vēsturisko veiktspēju, jūs varat noteikt tā vidējo atdevi un standarta novirzi. Izmantojot šo informāciju, jūs varat aprēķināt varbūtību, ka krājumi īstermiņā darbosies noteiktā diapazonā. Tas var palīdzēt jums novērtēt savas īstermiņa likmes uzticību un pieņemt apzinātāku lēmumu par to, vai atkāpties no savas ilgtermiņa stratēģijas.

Novērtējiet īstermiņa likmju pārliecību

Viena no pieejām, lai novērtētu īstermiņa likmju ticamību, ir izmantot statistiskās modelēšanas metodes, piemēram, regresijas analīzi un laikrindu analīzi. Šīs metodes var palīdzēt noteikt tirgus datu modeļus un tendences, kā arī faktorus, kas var ietekmēt tirgus kustības.

Piemēram, investori var izmantot vēsturiskos datus, lai izveidotu statistikas modeli, kas prognozē iespējamību, ka konkrēta īstermiņa ieguldījumu stratēģija nesīs pozitīvu peļņu. Šajā modelī var ņemt vērā dažādus faktorus,  piemēram, ekonomiskos rādītājus, tirgus svārstīgumu un uzņēmumam raksturīgus faktorus.

Vēl viena kvantitatīva pieeja ir izmantot riska pārvaldības instrumentus, piemēram, riskam pakļauto vērtību (VaR) un riskam pakļauto nosacīto vērtību (CVaR), lai aplēstu iespējamos zaudējumus, kas saistīti ar konkrētu īstermiņa likmi. Šie rīki var palīdzēt investoriem pieņemt apzinātākus lēmumus par riska apjomu, ko viņi ir gatavi uzņemties, tiecoties pēc lielākas peļņas.

Aplēšot īstermiņa likmju uzticību, ieguldītājiem jāņem vērā arī kvalitatīvie faktori, piemēram, viņu pašu zināšanas un kompetence, kā arī ārējie faktori, piemēram, politiskie notikumi, sociālās tendences un tehnoloģiskie sasniegumi. Ir svarīgi atcerēties, ka nevar garantēt ieguldījumu stratēģiju, lai radītu pozitīvu peļņu, un ka īstermiņa novirzes no ilgtermiņa stratēģijas ir jāveic piesardzīgi un rūpīgi apsverot iespējamos riskus un ieguvumus.

Piemēram, pieņemsim, ka ieguldītājam ir ilgtermiņa stratēģija, lai turētu diversificētu akciju un obligāciju portfeli. Tomēr viņi pamana īstermiņa iespēju ieguldīt konkrētā uzņēmumā, kas nesen paziņoja par jauna produkta laišanu tirgū. Izmantojot statistisko modelēšanu un riska pārvaldības rīkus, viņi lēš, ka pastāv 70% iespēja, ka šis ieguldījums nākamā mēneša laikā radīs pozitīvu atdevi, un ka potenciālie zaudējumi ir ierobežoti līdz 5% no to kopējās portfeļa vērtības. Pamatojoties uz šo analīzi, viņi var izvēlēties atkāpties no savas ilgtermiņa stratēģijas un piešķirt daļu no sava portfeļa šai īstermiņa likmei. Tomēr viņiem arī jābūt gataviem ātri pārtraukt ieguldījumus, ja gaidāmā peļņa neīstenosies, lai ierobežotu to iespējamos zaudējumus.

Atbilstoši pārvaldiet risku

Veicot īstermiņa novirzes, ir svarīgi atbilstoši pārvaldīt risku, lai neapdraudētu savus ilgtermiņa mērķus. To var izdarīt, iestatot stop-loss rīkojumus, kas automātiski pārdod jūsu ieguldījumu, ja tas nokrītas zem noteiktas cenas, un nosakot maksimālo summas ierobežojumu, kuru esat gatavs zaudēt no viena ieguldījuma.

Turklāt ir svarīgi diversificēt savas īstermiņa likmes dažādās nozarēs un aktīvu klasēs, lai samazinātu risku būt pārāk pakļautam kādam no tirgus segmentiem. Tas var palīdzēt nodrošināt, ka jūsu portfelis joprojām ir labi līdzsvarots un saskaņots ar jūsu ilgtermiņa mērķiem.

Ievērojot šīs stratēģijas, jūs varat veikt īstermiņa novirzes no savas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas stratēģiskā un riska pārvaldītā veidā. Atcerieties regulāri pārskatīt un pielāgot savu stratēģiju, lai nodrošinātu, ka tā joprojām atbilst jūsu ieguldījumu mērķiem un riska tolerancei.

Riska pārvaldība, veicot īstermiņa novirzes

Novirzoties no savas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas, lai izmantotu īstermiņa tirgus iespējas, ir svarīgi efektīvi pārvaldīt savu risku. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs jums pārvaldīt risku, veicot īstermiņa novirzes:

 • Izmantojiet statistiskos modeļus: statistiskos modeļus var izmantot, lai novērtētu panākumu varbūtību īstermiņa tirgus likmēm. Šie modeļi var analizēt vēsturiskos tirgus datus, lai noteiktu modeļus un tendences, kas var palīdzēt jums pieņemt apzinātus lēmumus. Piemēram, regresijas modeļus var izmantot, lai prognozētu konkrētu krājumu vai aktīvu uzvedību, pamatojoties uz iepriekšējo veiktspēju. Montekarlo simulācijas var izmantot, lai simulētu dažādus tirgus scenārijus, lai novērtētu dažādu rezultātu iespējamību. Izmantojot statistikas modeļus, jūs varat veikt informētākas īstermiņa likmes un efektīvāk pārvaldīt savu risku.
 • Novērtējiet risku: Pirms veicat jebkādas īstermiņa novirzes no savas ilgtermiņa stratēģijas, ir svarīgi novērtēt iesaistītā riska līmeni. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir izmantot riskam pakļautās vērtības (VaR) aprēķinu.  VaR aplēš potenciālos zaudējumus, kas varētu rasties konkrētam ieguldījumam vai portfelim, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem un statistisko analīzi. Aplēšot  potenciālās īstermiņa likmes VaR,  jūs varat noteikt, vai potenciālā atlīdzība attaisno iesaistītā riska līmeni.
 • Diversificēt: Tāpat kā ar jebkuru ieguldījumu stratēģiju, diversifikācija ir būtiska, lai pārvaldītu risku, veicot īstermiņa novirzes. Diversifikācija var palīdzēt samazināt jebkuras īstermiņa likmes ietekmi uz jūsu kopējo portfeli. Piemēram, tā vietā, lai liktu lielas likmes uz vienu akciju, jūs varat sadalīt savas likmes uz vairākām akcijām vai aktīvu klasēm.

Pieņemsim, ka investoram ir ilgtermiņa stratēģija ieguldīt diversificētā akciju un obligāciju portfelī, taču viņi uzskata, ka akciju tirgus pašlaik ir nepietiekami novērtēts un ir iespēja gūt īstermiņa peļņu, vairāk ieguldot akcijās.

Lai pārvaldītu risku, kas saistīts ar šo novirzi no ilgtermiņa stratēģijas, ieguldītājs var:

 • Piešķiriet noteiktu daļu no sava portfeļa šai īstermiņa novirzei – Šajā gadījumā pieņemsim, ka ieguldītājs nolemj piešķirt 10% no sava portfeļa šai īstermiņa likmei uz akcijām.
 • Novērtējiet iespējamo novirzes risku, izmantojot statistisko modelēšanu – Ieguldītājs var izmantot vēsturiskos datus, lai novērtētu potenciālo risku, ko rada viņu īstermiņa likme uz akcijām. Piemēram, tās var izmantot standartnovirzi, lai aplēstu potenciālo atdeves diapazonu akciju tirgū tuvāko mēnešu laikā.

Izmantojot statistikas modeļus, aplēšot risku un diversificējot savu portfeli, jūs varat efektīvi pārvaldīt savu risku, veicot īstermiņa novirzes no ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas.

Koncentrēšanās uz ilgtermiņa mērķiem, veicot īstermiņa novirzes

Veicot īstermiņa novirzes no savas ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas, ir svarīgi koncentrēties uz saviem ilgtermiņa mērķiem. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs jums palikt uz pareizā ceļa:

 • Skaidri izprotiet savus ilgtermiņa mērķus: Pirms veicat jebkādas īstermiņa novirzes, pārliecinieties, ka jums ir skaidra izpratne par saviem ilgtermiņa mērķiem. Tas palīdzēs jums noteikt, vai īstermiņa novirze atbilst jūsu vispārējai ieguldījumu stratēģijai.
 • Sekojiet līdzi kopainai: ir viegli pieķerties tirgus ikdienas svārstībām, taču ir svarīgi koncentrēties uz kopainu. Atcerieties, ka īstermiņa novirzes jāveic ar mērķi uzlabot ilgtermiņa atdevi.
 • Pieturieties pie savas riska tolerances: Lai gan īstermiņa novirzes var sniegt iespējas lielākai peļņai, tām ir arī papildu risks. Pārliecinieties, ka pieturaties pie savas iepriekš noteiktās riska tolerances, lai izvairītos no pārāk liela riska uzņemšanās.
 • Pārraugiet savas īstermiņa novirzes: rūpīgi sekojiet līdzi visām jūsu veiktajām īstermiņa novirzēm un pārraugiet to veiktspēju. Ja tie nedarbojas, kā paredzēts, esiet gatavi pielāgoties un, iespējams, samazināt savus zaudējumus.
 • Neatsakieties no savas ilgtermiņa stratēģijas: atcerieties, ka īstermiņa novirzes ir jāveic ar mērķi uzlabot ilgtermiņa atdevi, nevis aizstāt ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju. Neatsakieties no savas ilgtermiņa stratēģijas, tiecoties pēc īstermiņa ieguvumiem.

Ievērojot šos padomus, jūs varat koncentrēties uz saviem ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem, vienlaikus izmantojot īstermiņa iespējas.

Ilgtermiņa un īstermiņa stratēģiju pārvaldība un optimizēšana

Īstermiņa stratēģiju pārvaldība ilgtermiņa ietvaros

Īstermiņa stratēģijas var izmantot, lai palielinātu peļņu un izmantotu tirgus iespējas, bet tās būtu jāpārvalda ilgtermiņā. Ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, vienlaikus ņemot vērā saistītos riskus.

Lai pārvaldītu īstermiņa stratēģijas ilgtermiņa satvarā, ieguldītāji var apsvērt duālās stratēģijas pieejas īstenošanu. Tas ietver divu atsevišķu portfeļu uzturēšanu ar dažādiem mērķiem un riska pārvaldības stratēģijām.

Pirmais portfelis ir ilgtermiņa portfelis, kas izstrādāts, lai sasniegtu investora ilgtermiņa finanšu mērķus. Tas parasti sastāv no diversificēta aktīvu kombinācijas, piemēram, akcijām, obligācijām un nekustamā īpašuma, un tas tiek periodiski līdzsvarots, lai saglabātu vēlamo aktīvu sadalījumu.

Otrais portfelis ir īstermiņa portfelis, kas paredzēts, lai izmantotu tirgus iespējas un radītu papildu peļņu. To parasti veido augstāka riska aktīvi, piemēram, atsevišķas akcijas vai nozarei specifiski ETF, un to pārvalda atsevišķi no ilgtermiņa portfeļa.

Pārvaldot īstermiņa stratēģijas ilgtermiņa ietvaros, ir svarīgi noteikt reālistiskus īstermiņa mērķus, kas atbilst vispārējiem ieguldījumu mērķiem. Ieguldītājiem būtu arī cieši jāuzrauga īstermiņa portfelis un regulāri no jauna jālīdzsvaro tas, lai nodrošinātu, ka tas atbilst viņu riska tolerancei un ieguldījumu mērķiem.

Ekspertu ieteikumi liecina, ka investoriem būtu jāapsver arī kvantitatīvu un statistisku modeļu izmantošana, lai palīdzētu optimizēt īstermiņa stratēģijas ilgtermiņa ietvaros. Šie modeļi var palīdzēt investoriem noteikt tirgus iespējas un novērtēt risku.

Piemēram, ieguldītājs varētu izmantot statistikas modeli, lai analizētu vēsturiskās tendences un ekonomiskos rādītājus, lai prognozētu īstermiņa tirgus tendences. Pamatojoties uz šo analīzi, ieguldītājs varētu piešķirt daļu no sava īstermiņa portfeļa aizsardzības nozarēm lāču tirgos un izaugsmes sektoros buļļu tirgos.

Izpratne par tirgus cikliem un to prognozēšana

Lai efektīvi pārvaldītu un optimizētu savas ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu stratēģijas, ir ļoti svarīgi iegūt dziļu izpratni par tirgus cikliem un to prognozēšanu. Šeit ir daži praktiski padomi un ekspertu padomi par tirgus ciklu atpazīšanu un prognozēšanu:

Izpētīt vēsturiskās tendences: Viens no labākajiem veidiem, kā prognozēt tirgus ciklus, ir vēsturisko tendenču izpēte. Aplūkojot iepriekšējos tirgus ciklus, jūs varat noteikt modeļus, kas var palīdzēt paredzēt turpmākās tirgus kustības. Tas ir īpaši svarīgi, mēģinot noteikt pašreizējo tirgus cikla fāzi.

Uzraudzīt ekonomiskos rādītājus: Ekonomiskie rādītāji, piemēram, IKP, inflācijas rādītāji un nodarbinātības rādītāji, var sniegt vērtīgu ieskatu tirgus virzienā. Pievēršot īpašu uzmanību šiem rādītājiem, jūs varat noteikt tendences un attiecīgi pielāgot savu ieguldījumu stratēģiju.

Klausieties ekspertus: Tirgus eksperti var sniegt vērtīgu ieskatu tirgus ciklos un tendencēs. Būdams informēts par cienījamu analītiķu un ekonomistu viedokļiem un prognozēm, jūs varat pieņemt apzinātus lēmumus par savu ieguldījumu stratēģiju.

Izmantojiet statistiskos modeļus: statistiskie modeļi var arī palīdzēt prognozēt tirgus ciklus. Analizējot pagātnes datus un identificējot modeļus, šie modeļi var sniegt ieskatu par turpmāko tirgus kustību iespējamību. Ir svarīgi izmantot vairākus modeļus, lai palielinātu prognožu precizitāti.

Diversificējiet savu portfeli: Diversifikācija ir būtiska, lai pārvaldītu risku tirgus ciklos. Izplatot savus ieguldījumus dažādās nozarēs un aktīvu klasēs, jūs varat samazināt jebkura vienotā tirgus kustības ietekmi uz jūsu portfeli.

Iekļaujot šos padomus un padomus savā ieguldījumu stratēģijā, jūs varat iegūt labāku izpratni par tirgus cikliem un to, kā tos paredzēt, ļaujot jums pieņemt apzinātus lēmumus par ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu pārvaldību un optimizēšanu.

Ieguldījumu stratēģiju optimizēšana dažādiem tirgus cikliem

Kad runa ir par ieguldījumu stratēģijas optimizēšanu dažādiem tirgus cikliem, ir svarīgi saprast, kuras nozares mēdz darboties labi katrā cikla posmā. Lai gan nav garantiju, vēsturiskās tendences un ekspertu atzinumi var sniegt dažus norādījumus.

Buļļu tirgū, kur kopējais tirgus aug, izaugsmes nozarēm ir tendence darboties labi. Tas ietver tehnoloģiju, patērētāju izvēles un veselības aprūpes nozares. Šīs nozares bieži ir saistītas ar jauniem produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām, kas var strauji palielināt vērtību un rentabilitāti.

Lāču tirgū, kur kopējais tirgus krītas, aizsardzības nozarēm ir tendence darboties labi. Tie ietver patērētāju štāpeļšķiedras, komunālos pakalpojumus un veselības aprūpes nozares. Šīs nozares bieži ir saistītas ar stabiliem, būtiskiem produktiem un pakalpojumiem, kurus ekonomikas lejupslīde ietekmē mazāk.

Atveseļošanās posmā, kad tirgus atgūstas no lāču tirgus, cikliskajām nozarēm ir tendence darboties labi. Tas ietver enerģētikas, materiālu un rūpniecības nozares. Šīs nozares parasti ir jutīgākas pret izmaiņām ekonomikas ciklā, un,  uzlabojoties vispārējai ekonomikai, tās var piedzīvot uzplaukumu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šīs tendences ne vienmēr ir konsekventas vai paredzamas. Turklāt dažādiem uzņēmumiem vienā nozarē var būt ļoti atšķirīgi darbības rezultāti, pamatojoties uz to individuālajiem uzņēmējdarbības modeļiem un stratēģijām. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt rūpīgu izpēti un analīzi pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas par ieguldījumiem.

Viens no veidiem, kā optimizēt savu portfeli dažādiem tirgus cikliem, ir diversificēts portfelis ar pakļautību dažādām nozarēm. Tas var palīdzēt mazināt risku būt pārāk koncentrētam vienā jomā, kuras rezultāti konkrētā tirgus cikla posmā var būt neapmierinoši.

4.4. daļa: Riska pārvaldība, optimizējot ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas

Ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu stratēģiju optimizēšana ietver efektīvu riska pārvaldību. Lai gan jūs nevarat novērst risku, varat to samazināt, izmantojot dažādas riska pārvaldības metodes. Šeit ir daži efektīvi veidi, kā pārvaldīt risku, optimizējot savas ieguldījumu stratēģijas:

Izmantojiet riskam pielāgotu atdevi: riskam pielāgota atdeve ir veids, kā izmērīt riska apjomu, ko uzņematies attiecībā uz noteiktu atdeves līmeni. Izmantojot riskam pielāgotu atdevi, jūs varat salīdzināt dažādu ieguldījumu sniegumu vienlīdzīgos konkurences apstākļos. Tas var palīdzēt jums noteikt ieguldījumus, kas nodrošina vislabāko atdevi no riska, kuru uzņematies.

Diversificējiet savu portfeli: Diversifikācija ir galvenā riska pārvaldības stratēģija. Ieguldot dažādos aktīvos, jūs varat samazināt jebkura atsevišķa ieguldījuma ietekmi uz jūsu portfeli. Tas var palīdzēt aizsargāt jūs no zaudējumiem jebkurā ieguldījumā un nodrošināt stabilāku atdevi ilgtermiņā.

Pārraugiet ekonomiskos rādītājus: ekonomiskie rādītāji, piemēram, IKP pieaugums, inflācija un procentu likmes, var sniegt ieskatu par ekonomikas stāvokli un potenciālajiem riskiem jūsu portfelim. Pārraugot šos rādītājus, jūs varat attiecīgi pielāgot savu portfeli, lai samazinātu risku.

Palieciet disciplinēts: optimizējot savas ieguldījumu stratēģijas, ir svarīgi saglabāt disciplīnu. Pieturieties pie saviem ilgtermiņa mērķiem un pretojieties kārdinājumam pieņemt impulsīvus lēmumus, pamatojoties uz īstermiņa tirgus svārstībām. Regulāri pārskatiet un līdzsvarojiet savu portfeli, lai nodrošinātu, ka tas atbilst jūsu ilgtermiņa mērķiem un riska tolerancei.

Apsveriet duālās stratēģijas: Viens efektīvs veids, kā pārvaldīt risku, optimizējot savas ieguldījumu stratēģijas, ir izmantot duālās stratēģijas pieeju. Tas ietver divu portfeļu uzturēšanu: pamatportfeli un satelītu portfeli. Pamatportfelis ir jāiegulda zemu izmaksu, diversificētos aktīvos, kas atbilst jūsu ilgtermiņa mērķiem un riska tolerancei. Satelītu portfeli var izmantot, lai izmantotu īstermiņa tirgus iespējas vai veiktu taktiskas likmes, bet tas ir jāpārvalda atsevišķi no pamatportfeļa un izmantojot iepriekš noteiktu riska pārvaldības stratēģiju.

Ievērojot šīs stratēģijas, jūs varat efektīvi pārvaldīt risku, optimizējot savas ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu stratēģijas. Atcerieties, ka riska pārvaldība ir nepārtraukts process un prasa disciplīnu un rūpību.

Secinājums

Izpētot ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu stratēģiju pārvaldības sarežģītību, ir skaidrs, ka, lai gūtu panākumus ieguldīšanā, ir nepieciešama rūpīga plānošana, riska pārvaldība un dziļa tirgus izpratne.

Pārvaldot īstermiņa stratēģijas ilgtermiņa ietvaros, ir svarīgi saglabāt divus atšķirīgus portfeļus ar iepriekš noteiktām riska pārvaldības stratēģijām katram. Īstermiņa portfeļiem vajadzētu būt vērstiem uz sasniedzamiem un reālistiskiem mērķiem, un regulāra līdzsvarošana var palīdzēt uzturēt vēlamo riska līmeni.

Tirgus ciklu izpratne un to prognozēšana var sniegt investoriem vērtīgu priekšrocību. Pētot vēsturiskās tendences un uzraugot ekonomiskos rādītājus, investori var atpazīt, kad novirzīt savus ieguldījumus starp aizsardzības un izaugsmes nozarēm, ļaujot viņiem gūt labumu no tirgus tendencēm.

Lai optimizētu ieguldījumu stratēģijas dažādiem tirgus cikliem, ieguldītājiem jākoncentrējas uz savu portfeļu diversifikāciju vairākās aktīvu klasēs un sektoros. Pētījumi un ekspertu atzinumi liecina, ka noteiktām nozarēm ir labāki rezultāti konkrētos ciklos, piemēram, patērētāju štāpeļšķiedrām lāču tirgos un tehnoloģijām buļļu tirgos.

Visbeidzot, lai pārvaldītu risku, optimizējot ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijas, ir jāizmanto tādas metodes kā riskam pielāgota atdeve un aizsardzība pret negācijām. Mainoties tirgus apstākļiem, ir svarīgi pastāvīgi pārvērtēt un pielāgot ieguldījumu stratēģijas.

Visbeidzot, veiksmīgai ieguldīšanai ir nepieciešama rūpīga plānošana, riska pārvaldība un dziļa tirgus izpratne. Ievērojot šīs stratēģijas un izmantojot ekspertu padomus, investori var palielināt savas izredzes sasniegt savus ieguldījumu mērķus.

Autors: Nauris Krūmiņš, Personīgais blogs
Swedbank Risku analītiķis, investīciju blogeris un Microsoft Excel & Power BI konsultants.