7 July 2010
Uncategorized
Kā izvēlēties FOREX brokeri?

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) biroja vadītāja Anna Dravniece informēja, ka līdz 1. jūlijam personām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kuri ir minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā, attiecībā uz valūtas maiņas darījumiem, kas pēc būtības veido finanšu instrumentus (FOREX), bija jāvēršas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un jāiesniedz dokumenti licences vai atļaujas saņemšanai.

FKTK vērš sabiedrības uzmanību, ka piedāvāt citām personām veikt tirdzniecību FOREX ir tiesīgas tikai tās juridiskas personas, kuras ir saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci vai atļauju. Reģistrs, kurā var pārbaudīt, vai persona, kura piedāvā FOREX tirdzniecību ir saņēmusi Komisijas licenci vai atļauju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai ir pieejams šeit.

Ja persona šajā reģistrā nav minēta, kā arī tā nav iekļauta sarakstā par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem no Eiropas ekonomiskās zonas valstīm (skatīt šeit), tai nav tiesību Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus.

FKTK arī aicina ikvienu, kurš izmanto vai plāno izmantot ieguldījumu pakalpojumus, iepazīties ar “Individuālā ieguldītāja ceļvedi MiFID nosacījumos”, kā arī pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas, tai skaitā arī FOREX, pārliecināties, ka personai, kas šos pakalpojumus piedāvā, ir tiesības tos sniegt.

FKTK aicina ikvienu personu, kuras rīcībā nonāk informācija, ka kāda persona Latvijā piedāvā FOREX tirdzniecības pakalpojumus, ja tai ir pamats uzskatīt, ka pakalpojumi tiek piedāvāti bez licences vai atļaujas, informēt par to Komisiju.