30 May 2024
Ziņas un Viedokļi
Kas vieno pelnošākās akcijas?

Nepieciešami tikai daži

Kas kopīgs formas tērpu nomas uzņēmumam un modernam elektronikas komponenšu ražotājam? Abi – Cintas un Monolithic Power Systems – ir bijuši vieni no stabilākajiem ieguldījumiem pēdējos desmit gados, kas konsekventi uzrādījuši labus peļņas rezultātus.  Atrodot tikai dažus šādus uzvarētājus un turot tos portfelī, ienesīgums palielinās eksponenciāli, jo īpaši, ja koncentrējaties uz nedaudzām idejām ar augstu pārliecību: pēdējo 90 gadu laikā tikai 86 akcijas ir veidojušas pusi no ASV akciju tirgus vērtības pieauguma (1). Mēs zinām – vieglāk pateikt, nekā izdarīt, taču, pētot pēdējo 10 gadu uzvarētājus, atklājas dažas kopīgas tendences, kuras mēs aplūkojam šajā rakstā.

Augstas klases uzņēmumu ir maz

Lai izveidotu ainu, aplūkosim uzņēmumus no MSCI World indeksa, kuru kopējais ienesīgums (vietējās valūtās) 10 gadu laikā (no 2014. gada 31. marta līdz 2024. gada 31. martam) ir bijis augstāks par tirgus vidējo. Salīdzināmības nolūkos iekļaujam tikai tos uzņēmumus, kas ir bijuši kotēti visus 10 gadus.

Secinājums – labā ziņa ir tāda, ka, ja Jūs pirms 10 gadiem būtu ieguldījis naudu nejauši izvēlētās akcijās (šādu variantu, protams, neiesakām), ir liela iespēja, ka jūs nopelnījāt. Tikai 16% no 1778 mūsu izlasē iekļautajiem uzņēmumiem nesa zaudējumus salīdzinājumā ar 254 % vidējo peļņu. Savukārt, sliktā ziņa ir tāda, ka gūt labākus rezultātus nav vienkārši, jo tikai 28% uzņēmumu rezultāti bija virs vidējiem. Pat starp uzvarētājiem, jeb tiem, kas pārspēja tirgu, peļņas izkliedētība ir ievērojama – to vidējais ienesīgums ir bijis 20% gadā, bet desmit pelnošākās uzņēmumu akcijas ir uzrādījušas 52% vidējo gada ienesīgumu.

Uzvarētāji turpina uzvarēt

Aplūkojot ilgtermiņa uzvarētāju sniegumu (1. attēls), tikai daži uzņēmumi ir uzrādījuši konsekventus tirgus pārspēšanas rādītājus gadu no gada, visā 10 gadu periodā. Tas pierāda, cik svarīgs ir ilgtermiņa skatījums, jo pat labākie uzņēmumi var saskarties ar īslaicīgiem nelabvēlīgiem faktoriem. Reizēm var arī nebūt nekādu fundamentālu problēmu, bet tirgus vienkārši rotē uz citu investīciju stilu vai nozari, kā tas bija 2022. gadā. Tomēr uzvarētāju rezultāti nav labāki dēļ dažiem izciliem gadiem, bet dēļ tā, ka tieši ilgtermiņā tie pārspēj tirgu biežāk nekā atpaliek, savukārt uzņēmumi ar sliktākajiem rezultātiem mēdz pastāvīgi uzrādīt ienesīgumu, kas ir zemāks kā tirgum. Tāpēc, visticamāk, vairāk nopelnīsiet, iegādājoties lielisku uzņēmumu par godīgu cenu, nevis iegādājoties grūtībās nonākušu uzņēmumu, kas tiek tirgots lēti, cerot, ka sliktie rezultāti ir jau novērtēti un pavērsiens cenas izaugsmei ir tuvu.

1. attēls: Izlases sadalījums pēc gadu skaita, kuros uzņēmumi guvuši labākus rezultātus

Avots: Alphinox, Refinitiv

Sekošana tendencēm

Aplūkojot uzvarētāju un zaudētāju nozaru struktūru, var secināt, ka ir trīs nozares, kas uzrāda izteikti labākus ienesīguma rādītājus – IT, veselības aprūpes un rūpniecības nozares (2. attēls).

2. attēls: Izlases sadalījums pa nozarēm

Avots: Alphinox, Refinitiv

No 20 visaugstākos rezultātus uzrādījušajiem uzņēmumiem 13 bija saistīti ar pusvadītāju sektoru. Nvidia, protams, bija līderis ar kopējo peļņu > 20 000 %, taču izcilu peļņu uzrādīja arī uzņēmumi ar daudz mazāk pazīstamu nosaukumu, piemēram, Lasertec (> 16 000 %), Disco (> 3 000 %), Advantest (> 2 000 %), Tokyo Electron (> 2 000 %) un Cadence (> 1 900 %). Tas liecina, ka uzvarētāji visdrīzāk nāk no tām biznesa jomām, kuras atbalsta ilgtermiņa izaugsmes tendences. Piemēram, tuvākajos gados mākslīgais intelekts, robotika, ražotņu pārcelšana uz mājas valstīm, un elektrifikācija ir dažas no jomām, kas, visticamāk, gūs panākumus. Tajā pašā laikā uzvarētāju klātbūtne praktiski visās nozarēs liecina arī par to, ka nav pašsaprotami “labu” vai “sliktu” nozaru, kurās ieguldīt, un liela daļa panākumu ir atkarīga no uzņēmumu kvalitātes.

Pamats, ar ko sākt

Lai arī cik labvēlīgs būtu makroekonomiskais fons, tomēr, veicot ilgtermiņa ieguldījumus, uzņēmuma kvalitātei ir jābūt prioritātei. Pēdējās desmitgades labākajiem ieguldījumiem jau analizējamā perioda sākumā bija vidēji augstāks ROE rādītājs (pašu kapitāla atdeve), zemāks aizņemto līdzekļu īpatsvars un labāka finanšu stabilitāte (3. attēls). Lai gan vienmēr ir izņēmumi, šis izceļ to, cik svarīgi ir pievērst uzmanību investējamo kandidātu finansiālajai stabilitātei.

3. attēls: Labāk un sliktāk ienesīgo uzņēmumu finanšu rādītāji analīzes perioda sākumā (mediāna)

Avots: Alphinox, Refinitiv

Kā ir ar cenu?

Lai noteiktu, kuri uzņēmumi izrādīsies lieliski ieguldījumi, cenu reizinātājiem izrādās ir maza nozīme. Aplūkojot to uzņēmumu sākotnējo vidējo P/E (cena/peļņa) koeficientu, kuru ienesīguma rādītāji pārspēja rezultātus, redzams, ka salīdzinājumā ar zema ienesīguma uzņēmumiem (4. attēls) tie bija vēl augstāki. Turklāt laika gaitā šo uzņēmumu P/E rādītājs ir palielinājies, savukārt vidējais reizinātājs zemākajā grupā – sarucis. Ņemot vērā iepriekš teikto, akciju cenas un peļņas uz vienu akciju pieauguma tempu salīdzinājums skaidri liecina, ka P/E pieaugumam bija tikai neliela nozīme kopējā ienesīgumā.

4. attēls: Cenu reizinātāji labāk un sliktāk ienesīgajiem uzņēmumiem (mediāna)

Avots: Alphinox, Refinitiv

Uzvaras formula

Tātad, kas ir kopīgs Cintas, Monolithic Power Systems un citiem augstvērtīgiem uzņēmumiem? Neskatoties uz atšķirīgajiem biznesa modeļiem, tos vieno augstā kvalitāte. Protams, arī uzņēmumi, kas netiek uzskatīti par kvalitatīviem tradicionālajā izpratnē, var sasniegt virsotnes. Mēs nekad nebūtu iedomājušies, ka mūsu izlasē visienesīgākais būs Austrālijas litija ieguves uzņēmums Pilbara Minerals. Tomēr, aplūkojot sarakstu ar 100 ienesīgākajiem uzņēmumiem, daudzi nosaukumi mums ir pazīstami. No tiem 71 % ietilpst mūsu kvalitātes izlases sarakstā (shortlist). Nākamajā desmitgadē būs jauni uzvarētāji, un uzskatām, ka kvalitātatīvo uzņēmumu kopa ir labs sākumpunkts nākotnes portfeļa sastāva meklējumiem.

Atsauce:

  1. Bessembinder H. (2018). Do stocks outperform Treasury bills?

 

Atruna: Uzņēmumi, kas ir minēti rakstā var būt iekļauti Alphinox pārvaldītos portfeļos. Šis mārketinga materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas nav piedāvājums, aicinājums vai rekomendācija pirkt vai pārdot ieguldījumu instrumentus, veikt jebkādus darījumus vai noslēgt jebkāda veida juridiskas vienošanās. Lai gan Alphinox Quality AS uzskata, ka sniegtā informācija ir balstīta uz uzticamiem avotiem, tā nevar uzņemties atbildību par ietvertās informācijas kvalitāti, pareizību, savlaicīgumu vai pilnīgumu.

 

Autors: Alphinox komanda