16 May 2023
Ziņas un Viedokļi
KPKP: valsts uzņēmumu kotēšanai biržā ir būtiskas priekšrocības

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome (KPKP) atbalsta stratēģiju kotēt valsts uzņēmumu akcijas biržā, tādejādi veicinot uzņēmumu pieeju izaugsmes kapitālam, pilnveidojot efektīvu un neatkarīgu pārvaldību uzņēmumos un paplašinot investīciju iespējas Latvijas sabiedrībai.

Sabiedrības iesaiste. Privāto akcionāru līdzdalība valsts uzņēmumos sekmē pārvaldības efektivitāti, vadības neatkarību un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem, dažādības principu īstenošanu, kā arī uzņēmumu vērtības un kapitāla atdeves pieaugumu.

Kontrolpakete valstij. Kotējot valsts uzņēmumu akcijas biržā, akciju kontrolpakete saglabājama valsts īpašumā.

Dalība peļņā. Biržas uzņēmumu skaidra dividenžu politika veicina uzņēmuma finanšu stabilitāti, stiprina investoru interesi un uzlabo visas sabiedrības attieksmi, nodrošinot pamatotu peļņas dalīšanu, papildus finanšu resursus valsts budžetā un kopējo finanšu pārvaldības efektivitāti.

Pensiju kapitāls. Latvijas pensiju fondiem ieguldot līdzekļus labi pārvaldītu un rentablu valsts uzņēmumu akcijās biržā, iedzīvotāji varēs gūt tiešu labumu no uzņēmumu izaugsmes, un pensiju kapitāls sekmēs Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Pārvaldības efektivitāte. Tiek nostiprināts korporatīvās pārvaldības ietvars un samazinātas politiskās iejaukšanās iespējas, ļaujot profesionālām vadības komandām pieņemt lēmumus, pamatojoties uz biznesa un tā ilgtspējas apsvērumiem, vienlaikus izpildot akcionāru izvirzītos uzdevumus.

Caurskatāmības prasības. Svarīgākās finanšu un attīstības informācijas atklāšanas prasības nodrošina ieguldītāju un sabiedrības informētību un uzticības pieaugumu, kā arī uzņēmumu reputācijas stiprināšanu.

Darbinieku motivācija. Valsts uzņēmumu kotēšana biržā radīs iespēju emitēt personāla opcijas darbinieku motivācijai efektīvi sasniegt rezultātus, tādējādi palielinot uzņēmuma vērtību.

Valsts uzņēmumu kotēšana biržā ir nozīmīgs solis ceļā uz konkurētspējīgāku, caurskatāmāku un investoriem labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Pastiprinātās korporatīvās pārvaldības, neatkarības un investīciju iespēju priekšrocības padara šo stratēģiju par izdevīgu ekonomikai, iesaistītajiem uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā.

Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā. Padome izstrādā un, ja nepieciešams, aktualizē labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidro labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicina labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu, kā arī sniedz ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

 

Diskusiju cikla “Labākai korporatīvajai pārvaldībai” ieraksti pieejami šeit:

https://www.tm.gov.lv/lv/korporativa-parvaldiba