21 December 2015
Ziņas un Viedokļi
Эмиссия LASCO: есть ли смысл покупать по 40 центов…

О планируемой на 2016 год эмиссии акций Latvijas kuģniecība портал NaudasLietas опросил местных экспертов.


 

Андрей Мартынов, INVL Asset Management

О том, кто сможет купить. Согласно коммерческому закону, новая эмиссия будет предлагаться в первую очередь существующим акционерам компании – у них право первой руки. Если они выкупят весь объем, тогда прочие инвесторы, у которых на «день Х» акций не было, ничего не купят. Кроме того, право акционеров компании на покупку новой эмиссии акций по закону не может быть ограничено.

О том, насколько это интересно. Уже в четверг продавцов по 40 центов – то есть по предполагаемой цене эмиссии – было довольно мало. На мой взгляд, это интересный инвестиционный вариант, даже не беря во внимание разные сценарии последующего откупа акций у миноритариев. Если нынешние акционеры LASCO раскупят новую эмиссию по 40 центов – значит, это и есть цена рынка. И если ведущие акционеры LASCO считают, что есть смысл покупать новые акции по 40 центов – тогда почему это может быть не интересно для миноритариев?

Правда, говоря о надеждах на откуп акций у миноритариев в будущем, меня смущают активные дискуссии об изменениях в FITL, с целью убрать из закона принцип балансовой цены, как одной их трех возможных при откупе. Если эти поправки в итоге будут приняты, тогда для миноритариев надежды на откуп потеряют смысл.

Каспар Курминьш, Citadele

Par saviem plāniem palielināt sabiedrības pamatkapitālu uzņēmums Latvijas kuģniecība investorus informēja publiskojot jau savu 2015.gada 9 mēnešu nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu. Pārskatā tika minēts, ka uzņēmums plāno piesaistīt papildus līdzekļus, kas nepieciešami tā kuģošanas parādsaistību segšanai.

Pēdējā mēneša laikā Latvijas kuģniecības akcijas vērtība Rīgas biržā ir samazinājusies par turpat 30% pēc strauja tās vērtības kāpuma oktobra mēneša otrajā pusē. Kāpums lielā mērā varēja būt saistīts ar investoru prognozēm, ka, līdz ar Latvijas kuģniecības lielākā akcionāra Ventspils nafta vairākuma akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu investoriem, līdzīgs piedāvājums varētu sagaidīt arī Latvijas kuģniecības akcionārus. Šobrīd akcijas Latvijas kuģniecība cena biržā ir sasniegusi 0.40 Eur līmeni par akciju.

Publiskotās ziņas par uzņēmuma plāniem tuvākā pusgada laikā piesaistīt papildus 80 miljonus Eur publiskā akciju piedāvājuma veidā noteikti ir izaicinājums uzņēmumam Baltijas akciju tirgū, jo tam būs jāspēj piesaistīt atbilstoša lieluma investorus, kas varētu būt sarežģīti. Jaunā akciju emisija varētu būt interesanta arī mazajiem investoriem, tiem, kas saskata potenciālu uzņēmuma darbībā, vai arī tiem, kas cer uz iespējami izdevīgu akciju atpirkuma piedāvājumu tālākā nākotnē.

To, vai akcijas cena biržā pēc papildus akciju emisijas kāps, noteiks gan uzņēmuma turpmākie darbības rezultāti, gan iespējamie lēmumi no tā lielāko akcionāru puses.