17 November 2011
Uncategorized
Lasītājs jautā: kas notiek ar maniem vērtspapīriem, ja banka izčib?

Naudaslietas.lv lasītājs raksta: “Ja man ir kāda uzņēmuma akcijas, kas glabājas kādā bankā un ja sanāk tā, ka banka likvidējas…kur paliek šīs akcijas? Vai šīs akcijas tiek reģistrētas uz mana vārda biržā? Vai viņas būs vēl manas vai viņas man būs pazudušas?

 

Atbild LHV bankas pārstāvis Latvijā Māris Rambaks:

“Jebkuram vērtspapīru starpniecības pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar likumu ir jāievēro ļoti vienkāršs princips – turēt klientu vērtspapīrus no saviem vērtspapīriem šķirti. Ja persona veic vērtspapīru darījumus bankā un ar banku kaut kas notiek, tad atbilde ir tāda, ka nekam nevajadzētu notikt, jo vērtspapīri tiek reģistrēti uz konkrētās personas vārda un ar tiem parasti vajadzētu varēt brīvi rīkoties, neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek ar banku.

 

Piemēram, visvienkāršāk to ir izskaidrot ar Baltijas piemēru. Bez biržas katrā valstī ir centrālais vērtspapīru depozitārijs, kurā faktiski tiek vesta vērtspapīru uzskaite. Ja Igaunijas bankas klients veic darījumu bankā, pēc norēķina tiek veikts attiecīgais iegrāmatojums akcionāru sarakstā, kas glabājas Igaunijas Centrālajā depozitārijā. Līdz ar to klients ir akciju īpašnieks un mēs tikai starpnieks šajā darījumā.”

Redakcijas piebilde: Latvijas Centrālajā depoztārijā reģistrētie vērtspapīri uz klienta vārda tiek reģistrēti bankas vērtspaapīru kontā. Kā jau minēts, bankai ir jātur klienti vērtspapīri nošķirti no citiem bankas līdzekļiem. Bankas kreditori uz tiem nevar pretendēt, tikai to īpašnieks.