31 August 2021
Baltijas birža
Ziņas un Viedokļi
Linas Agro Group – īsais apskats

Linas Agro Group ir viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Baltijā, tas ir viens no lielākajiem graudu eksportētājiem, lielākais piena ražotājs Lietuvā un lielākais vistas gaļas ražotājs Latvijā.

Vēsturiskais sniegums

Iepriekšējo 5 gadu laikā Linas Agro akcijas ir pieaugušas par 31.39% jeb par 5.6% gadā, kas pats par sevi nav pārāk daudz, tomēr labāk būt plusā nekā mīnusā. Jāpiebilst, ka akcijas cena pirmos 4 gadus vairāk “mīcījās“ uz vietas un mazliet pat kritās, savukārt tieši pēdējā gada laikā ir vērojams straujš akcijas cenas pieaugums.

Finanšu rādītāji

Pozitīvi var vērtēt, ka apgrozījumam pēdējo gadu laikā ir bijusi tendence pieaugt. Tāpat arī iepriekšējā gada 10 miljonu eiro peļņa arī priecē, tomēr, atskatoties vēsturē, redzam, ka Linas Agro agrāk ir spējis pelnīt krietni vairāk pie zemāka apgrozījuma.

Maijā uzņēmums ziņoja par iepriekšējo 9 mēnešu rezultātiem, kuros apgrozījums bija pieaudzis par 50% līdz 712 miljoniem eiro, savukārt EBITDA peļņas līmenis bija 17.1 miljons eiro un neto peļņa 2.64 miljoni eiro.

Lielākais pieaugums bija no graudu segmenta, savukārt vistas gaļas ražošanas segmenta ienākumi samazinājās.

Kopumā pēdējie finanšu rezultāti ir iepriecinoši, taču iepriekšējo gadu finanšu rādītāji norāda uz to, cik neprognozējams ir lauksaimniecības bizness, kā var mainīties apgrozījums atkarībā no neietekmējamiem faktoriem, kā arī cik plašā diapazonā var būt uzņēmuma peļņas līmenis.

Lielais darījums

15.jūlijā Linas Agro pabeidza KG Group uzņēmumu grupas iegādi. Šī darījuma rezultātā paredzamais uzņēmuma apgrozījums pieaugs līdz pat 1.3 miljardiem eiro, savukārt EBITDA peļņas līmenis varētu sasniegt 50-60 miljonus eiro. Darījuma rezultātā darbinieku skaits pieaugs no 2,100 līdz 6,000.

Visticamāk, šis darījums vairākus gadus ļaus audzēt efektivitāti un peļņas līmeņi, īstenojot sinerģijas pasākumus. Laika gaitā tiks izbeigta funkciju dublēšanās un gan jau arī darbinieku skaits tiks samazināts.

Valuācija

Ņemot vērā apstiprināto darījumu, vēsturiskos valuācijas rādītājus, kā piemēram cenas un peļņas attiecību, cenas un bilances un citus, nav vērts aplūkot, ja vien netiek veikts apjomīgs darbs uzņēmumu finanšu pārskatu salāgošanā, izvērtēšanā un analīzē.

Ja runājam par nākotnes prognozēm, tad būtu jāspēj izanalizēt dažādie biznesa darbības segmenti ar katru no tiem ietekmējošiem faktoriem. Piemēram, Linas Agro 9 mēnešu pārskatā min, ka Eiropā ir turpinās vājš pieprasījums pēc vistas gaļas produktiem HORECA segmentā, kas rezultējas zemākās vistas gaļas produkcijas cenās, taču no otras puses barības cenas ir pieaugušas.

Kopsavilkums

Linas Agro gadījumā es atturēšos izteikt savu viedokli par to, vai akcijas šobrīd ir pievilcīgas ieguldīšanai vai nē. Lai varētu akcijas novērtēt, tam ir jāvelta ļoti rūpīga un ļoti laikietilpīga analīze, kā arī jāpārzina ļoti daudz faktori, kas ietekmēs dažādos biznesa darbības segmentus.

Nav tā, ka to nevarētu izdarīt, tomēr šajā gadījumā es izvērtēju potenciālo laika ieguldījumu analīzes veikšanai un pat teorētisko akcijas cenas pieaugumu un man sanāk, ka šis varētu nebūt pats pievilcīgākais ieguldījums, raugoties no patērētā laika un potenciālā ienesīguma attiecības.

___________________________________________________________________________________________

Informācijas atklāšana: Man nepieder Linas Agro Group akcijas.

Atruna: Augstāk rakstītais ir tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis un nav uzskatāms kā aicinājums vai rekomendācija veikt vai neveikt kādas konkrētas investīcijas. Investīciju lēmumi ir katra paša ziņā.

Autors: Kaspars Peisenieks, peisenieks.com

Kaspars Peisenieks ir neatkarīgs investīciju un uzkrājumu eksperts. Investīciju tirgos aktīvi darbojas kopš 2007.gada, vairākus gadus pārvaldījis turīgu personu portfeļus vietējā kapitāla bankā.
Kaspars ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajā finanšu vadībā Banku augstskolā un MBA grādu SBS Šveices Biznesa skolā, kā arī CFA institūta finanšu analītiķa sertifikātu.