23 April 2021
Baltijas birža
Ziņas un Viedokļi
Panevezio Statybos Trestas – īsais apskats

Panevezio Statybos Trestas pamatdarbība ir būvniecība un ar to saistītie pakalpojumi.

Vēsturiskais sniegums

Kopš 2005.gada 1.janvāra jeb vairāk nekā 16 gadu laikā Panevezio Satybos Trestas akciju cena ir pieaugusi vien par 15% jeb mazāk nekā par 1% gadā. Lai arī akcijas cena ir atradusies ievērojami augstāk, it īpaši 2007. un 2008.gada ekonomikas sakaršanas laikā, tomēr kopumā ieguldītāju pieredzi var raksturot kā ļoti grūtu.

Iepriekšējo 5 gadu laikā uzņēmuma akcijas ir kritušās par vairāk nekā 36%. Jāpiebilst, ka šajā laikā kompānija ir izmaksājusi arī dividendes, taču to apmērs kompensē vien ap pusi no kopējā krituma iepriekšējo 5 gadu laikā. Līdz ar to, pat ieskaitot dividendes, ieguldījums Panevezio Satybos Trestas akcijās ir bijis zaudējumus nesošs.

COVID-19 ietekme

Ziņojumā par provizoriskajiem finanšu rādītājiem 2020.gadā uzņēmums vēstīja, ka grupas apgrozījums 2020.gadā bija 74.9 miljoni eiro pretstatā 110 miljoniem eiro 2019.gadā. Lielais kritums ir saistīts ar klienta pārtrauktu lielu būvniecības projektu, kā arī mazāku klientu projektu lēnāku progresu vai projektu atlikšanu.

Finanšu rezultāti

2020.gadā uzņēmuma grupas zaudējumi sasniedza 10.4 miljonus eiro. 8.5 miljoni eiro no tiem bija Konkurences padomes uzliktais sods, kuru uzņēmums ir vienojies samaksāt 8 gadu laikā vienādos maksājumos.

Skatoties uz iepriekšējo gadu peļņas rādītājiem, redzam, ka uzņēmums spēj paspert vienu soli uz priekšu, bet pēc tam 1 vai 2 soļus atpakaļ. Iepriekšējo 8 gadu kopējie zaudējumi sasniedz 8 miljonus eiro, kas gandrīz sakrīt ar piemērotā soda apmēru.

Visticamāk, nākamajos gados uzņēmumam izdosies uzrādīt neto peļņu, taču soda izmaksas katru gadu būs nedaudz virs 1 miljona eiro. Attiecīgi tas atstās būtisku ietekmi uz naudas plūsmu.

Pozitīvi var vērtēt uzņēmuma paziņojumus par jaunajiem noslēgtajiem būvniecības līgumiem. Tomēr kopumā, uzņēmuma finanšu situācija arī nākamajiem gadiem šķiet būtiski apgrūtināta un labus rezultātus nesološa.

Valuācija

Ņemot vērā pērnā gada zaudējumus, šobrīd nevar aprēķināt cenas un peļņas attiecību. Lai nonāktu pie 10 gadu vidējās 7.04 vērtības, pie pašreizējās tirgus kapitalizācijas 9.4 miljoni eiro uzņēmumam šogad būtu jāsasniedz 1.33 miljonu eiro neto peļņa. Pie šāda peļņas līmeņa varētu teikt, ka uzņēmums būtu adekvāti novērtēts relatīvi pret savu pagātnes vērtību.

Cenas un bilances attiecība ir relatīvi zema, tāpat arī cenas un apgrozījumu. Taču šie relatīvi zemie rādītāji automātiski uzņēmumu nepadara pievilcīgu ieguldīšanai.

Kopsavilkums

Kopumā Panevezio Statybos Trestas akcijas man šobrīd nešķiet pievilcīgas ieguldīšanai. Uzņēmumam ir vāji finanšu rezultāti gan COVID-19 ietekmes rezultātā, gan Konkurences padomes uzliktā soda dēļ. Soda naudas nomaksa radīs papildus slogu uz naudas līdzekļu plūsmu vēl nākamos 8 gadus. Akciju relatīvais lētums tās nepadara pievilcīgas ieguldīšanai.

Informācijas atklāšana: Man nepieder Panevezio Statybos Trestas akcijas.

Atruna: Augstāk rakstītais ir tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis un nav uzskatāms kā aicinājums vai rekomendācija veikt vai neveikt kādas konkrētas investīcijas. Investīciju lēmumi ir katra paša ziņā.

Autors: Kaspars Peisenieks, peisenieks.com

Kaspars Peisenieks ir neatkarīgs investīciju un uzkrājumu eksperts. Investīciju tirgos aktīvi darbojas kopš 2007.gada, vairākus gadus pārvaldījis turīgu personu portfeļus vietējā kapitāla bankā.
Kaspars ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajā finanšu vadībā Banku augstskolā un MBA grādu SBS Šveices Biznesa skolā, kā arī CFA institūta finanšu analītiķa sertifikātu.