17 January 2023
Ilgtspēja
Ziņas un Viedokļi
Pētījums: Krievijas iebrukums Ukrainā vairo sabiedrības aktīvismu un gaidas no zīmoliem

Latvijas sabiedrības gaidas attiecībā uz korporatīvo aktīvismu un vēlme pēc uzņēmumu “pilsoniskā aktīvisma” (corporate citizenship) būtiski pieaugusi pēdējos četros gados. Savukārt, sabiedrības aktīvisms, izvēloties vai boikotējot zīmolus, pieaudzis tieši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā iespaidā. Tā liecina mērījums “Uzņēmumi un sabiedrības gaidas USG 2023”, kuru jau trešo reizi veica korporatīvo attiecību grupa VA Communications, VA Government un VA Purpose Rud Pedersen Group.

 Šobrīd jau aptuveni četri no pieciem jeb 78 % Latvijas iedzīvotāju sagaida, ka uzņēmumi domā ne tikai par peļņu, bet sabiedrībai būtiskiem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem. Tas ir par 15 % vairāk nekā 2020. gadā, kad to apstiprināja 63 % aptaujāto. Turklāt vairākums jeb 59 % sagaida, ka uzņēmumiem būs nostāja iedzīvotājiem svarīgos jautājumos.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, uzņēmuma vai zīmola nostāja sabiedrībai svarīgos jautājumos ir ievērojami ietekmējusi arī sabiedrības iepirkšanās paradumus. 26 % aptaujāto norādīja, ka 2022. gadā ir atteikušies pirkt kādu zīmola produktu vai pārstājuši izmantot pakalpojumus uzņēmuma nostājas dēļ. Tās ir nozīmīgas izmaiņas kopš 2019. gada, kad to minēja tikai 3 % aptaujāto. Līdzīgs viedoklis ir arī jautājumā par iepirkšanās paradumiem, gadījumā, ja sakritusi uzņēmuma vai zīmola nostāja aktuālā jautājumā. 16 % (+11 % kopš 2019. gada) minēja, ka ir sākuši pirkt kāda zīmola produktus tā nostājas dēļ.

“USG 2023 ietvaros pārliecinājāmies, ka sabiedrībā novērojama iepirkšanās paradumu maiņa. Proti, iedzīvotāji aktīvāk boikotē uzņēmumus un zīmolus vai tieši otrādi — atbalsta par to rīcību. Analizējot datus redzam, ka aktīvisms pieaudzis tieši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekmē. Piemēram, sabiedrība ir boikotējusi uzņēmumus, kas laicīgi nepameta Krievijas tirgu, un sākusi vairāk iegādāties vietējo ražotāju preces. Šobrīd ir grūti pateikt, vai tas ir vienreizējs precedents vai tomēr paliekošs nospiedums arī citos sociālos, politiskos un ekonomiskos jautājumos. Tajā pašā laikā tas ir būtisks lēciens kopš 2019. gada un nozīmē, ka iedzīvotāji uzmanīgi seko līdzi zīmolu un uzņēmumu rīcībai,“ komentē VA Communications un VA Purpose partnere Elīna Egle.

Tāpat USG mērījums rāda, ka iedzīvotāji mudina uzņēmumus risināt enerģētikas un energoresursu jautājumus. Vairāk kā pusei jeb 59 % tas ir aktuālākais jautājums dienaskārtībā. 43 % to izceļ kā primāro jomu, kurā sagaida aktīvāku uzņēmumu rīcību un kura tiem būtu jāatbalsta ar savu peļņu. Uz šī fona sabiedrībā kritusies aktualitāte tādiem jautājumiem kā sabiedrības veselība, bezdarbs un nodarbinātība, kā arī korupcijas mazināšana. Enerģētikas nozare ir arī tā, kurai iedzīvotāju skatījumā  (46 %)  ir jāuzlabo sava reputācija, savukārt, 71% pieprasa stingrāku tās regulējumu.

Nemainīgi turpina pieaugt arī ESG jeb ilgtspējas jautājumu aktualitāte preču un pakalpojumu izvēlē, īpaši pārvaldības un sociālās atbildības virzienā. Joprojām vairākumam aptaujāto ir būtiski, lai uzņēmumi ir maksimāli atklāti jeb caurredzami. Ja iepriekš to apstiprināja 63 % aptaujāto, tad šajā mērījumā  — jau 78 %. Tāpat 76 % aptaujāto (+15 % kopš 2020. gada) ir būtiski, ka uzņēmumiem ir ētiska attieksme pret darbiniekiem. Arī vides jautājumiem jābūt prioritāriem uzņēmumu dienaskārtībā  — tā uzskata 70 % aptaujāto. Vides aizsardzība un klimata pārmaiņas ir arī trešais aktuālākais jautājums aiz enerģētikas un bezdarba risināšanas, kurš uzņēmumiem jāatbalsta ar savu peļņu.

VA Communications, VA Government un VA Purpose partneris Ralfs Vīlands norāda: ”Gadu no gada pieaug Latvijas sabiedrības pieprasījums uzņēmumiem iesaistīties un paust nostāju būtisku sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā – tendence ir noturīga. Gudra atbilde uz sabiedrības gaidām būtu korporatīvs aktīvisms kā daļa no biznesa stratēģijas, bet tas nav īstenojams dažās nedēļās. Ja vēlamies panākt acīmredzamas pārmaiņas pēc gadiem, jārīkojas jau tagad. Sabiedriskās domas sūtīto signālu neņemšana vērā var negatīvi atmaksāties negaidītā brīdī jau tuvākajā laikā.”

Plašāk ar šiem un citiem mērījuma secinājumiem var iepazīties šeit.

Par USG 2023:

“Uzņēmumi un sabiedrības gaidas” (USG) ir korporatīvo attiecību aģentūru grupas VA Communications, VA Government un VA Purpose Rud Pedersen Group mērījums, lai noskaidrotu iedzīvotāju gaidas attiecībā uz uzņēmumu iesaisti sabiedrībai būtisku sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu risināšanā.

Tas tiek veikts jau trešo reizi, dodot iespēju novērtēt izmaiņas uzņēmumu un sabiedrības attiecībās salīdzinājumā ar 2019. un 2020. gadu.

Mērījums USG veikts sadarbībā ar kompāniju Norstat laikā no 2022. gada 30. septembra līdz 5. oktobrim, kopā aptaujājot 1008 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem visos Latvijas reģionos ar interneta aptaujas palīdzību. Datu interpretācija tika veikta kopā ar mērījuma zinātnisko konsultantu Andri Saulīti (Dr. sc. soc.).

Plašāka informācija:

Elīna Egle
VA Communications un VA Purpose Rud Pedersen Group partnere
elina.egle@vilands.lv

+371 29654616