26 June 2024
Ziņas un Viedokļi
Riska tolerances tests

Riska tolerance ir investora spēja un vēlme pieņemt svārstības un zaudējumus savu ieguldījumu vērtībā. Tā ir būtiska sastāvdaļa, kas palīdz investoram izstrādāt savu investīciju stratēģiju, jo ietekmē, kādus finanšu instrumentus un portfeļa sastāvu izvēlēties.

  • Augsta riska tolerance: Investori ar augstu riska toleranci biežāk izvēlas lielāku daļu savā portfelī ieguldīt augsta riska un augstas atdeves aktīvos, piemēram, akcijās, tehnoloģiju nozares uzņēmumos vai jaunajos tirgos. Šādi ieguldījumi var nodrošināt lielāku peļņu, bet arī ir pakļauti lielākām svārstībām un potenciāliem zaudējumiem.
  • Zema riska tolerance: Investori ar zemu riska toleranci parasti izvēlas stabilākus un drošākus ieguldījumus, piemēram, valsts obligācijas, augsti vērtētu uzņēmumu akcijas vai ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Šādi aktīvi parasti nodrošina stabilu, bet mazāku peļņu un ir mazāk pakļauti tirgus svārstībām.

Lai noteiktu savu riska toleranci, investori bieži izmanto anketas vai konsultējas ar finanšu padomdevējiem. Finanšu izglītības biedrība piedāvā noteikt riska toleranci izmantojot ļoti vienkāršu testu:

Riska Tolerances tests investoriem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī testa rezultāti ir informatīvi un izklaides nolūkos. Tie nav jāuztver kā finanšu padoms vai konkrētu investīciju ieteikumi. Testa mērķis ir sniegt jums vispārīgu priekšstatu par jūsu attieksmi pret riska uzņemšanos, bet tas nevar aizstāt profesionālu finanšu konsultāciju.

Šis teksts ir veidots ar ChatGPT palīdzību.