23 May 2013
Uncategorized
Что ответили в SAF Tehnika про Бразилию

Трейдеры спрашивают, почему о проблемах с бразильским контрактом SAF Tehnika сообщила на биржу, а о том, что они были быстро разрешены — нет. Или, как сказал один коллега: про похороны сообщили, а про свадьбу — забыли. В итоге — дезориентация инвесторов, которые узнали о негативе, но про позитивную динамику услышали с опозданием. Что это было с точки зрения investor relations? Ошибка? Случайность? Или сами виноваты? Эти вопросы инвесторов NL переадресовал исполнительному директору SAF Tehnika Айре Лойте (также отвечает за связи с инвесторами). Вот ответ.

Paldies par pastāvīgo interesi par SAF tehnika!

Brazīlijas TV projekta gadījums ir komplicēts. Pieļauju, ka arī sapratne par to, ko  nozīmē „problēma atrisināta” , ir dažāda, jo ar šis gadījumu radīja vairākas dažāda kalibra „galvassāpes”, kur katrai ir vairāk vai mazāk apmierinošs risinājums.

Faktā, par ko ziņojām Biržā, 21. februāra paziņojumā, nekas nav mainījies.

Ko ziņojām:

Piegādājām preces uz Brazīliju, bet pircējam, pēc mums pieejamās informācijas, tad bija sākušās likviditātes problēmas (rezultātā it kā nebija naudas, lai veiktu Brazīlijas  muitas maksājumus; muita netika samaksāta, no muita preces netika izņemtas)

Līdz ar to, tā kā preces netika ne atmuitotas, ne piegādātas, ne uzinstalētas gala klienta (TV apraides tīkla izbūves projektam) un partnera savstarpēji noslēgtajā līgumā paredzētajā termiņā, gala klients līgumu ar šo partneri lauza.

Partnerim piegādāto preču apmaksas termiņš ir 2013. gada augusts, kas vēl nav pienācis. Darījuma risku apdrošināšanai saņēmām LGA eksporta garantiju, kas situācijā, ja pircējs līgumā atrunātajā termiņā nesamaksās, kompensēs būtisku daļu no darījuma summas.

Pamata fakts uz šodienu ir tāds, ka pircējam nosūtīto preču apmaksas termiņš vēl nav pienācis. LGA lēmumu par kompensēšanu pieņems tikai pēc tam, kad būs pagājis apmaksas termiņš un pircējs nebūs samaksājis.

Uzskatu, ka vai nu no pircēja saņemta samaksa, jeb no LGA saņemta kompensācija būtu uzskatāmas par šīs situācijas risinājumu, par ko būtu jāziņo. Nevienā veidā samaksa nav saņemta un nav bijis pamata kaut ko ziņot.

Līdz ar to attiecībā uz šo konkrēto 21. Februāra paziņojuma faktu un situācijas risinājumu  – nav nekādu jaunumu.

BET Labās lietas, kas attiecas uz šo mums nozīmīgo projektu:

1)      SAFam  samērā īsā laika periodā  (jāatzīst, ka pretēji saprastajam pēc intervijas teksta, tas nebija „burtiski otrā dienā”)

izdevās pārliecināt gala klientu (TV projekta pasūtītāju) turpināt sadarbību ar SAF, kā arī atrast stratēģisko partneri, kas piegādās projektam SAF iekārtas. Par šo faktu bija informācija Q3 starpposma pārskatā, kuru publicējām 8. Maijā.

„Noslēdzot līgumu ar jaunu stratēģisko partneri, Grupa atjaunoja piegādes iepriekš paziņotajam reģionālās apraides projektam Brazīlijā. Puses vienojās par jauniem termiņiem projekta realizācijai, saglabājot iepriekš ziņotos projekta apjomus.”

2)      LGA garantija potenciāli segs būtisku daļu SAF zaudējumu par Brazīlijas muitā iestrēgušajām precēm, ja samaksu no pircēja laikā nesaņemsim (informējām 21. Februāra ziņā).

Šis gadījums parāda, ka turpmāk būs jāpārdomā publiski izplatītā informācija vēl rūpīgāk. Ja jau pat pēc profesionāla žurnālista teksta izlasīšanas sanāk „dezorientācija”, tad mums vieta izaugsmei ir vēl lielāka.

Nevienu mirkli nav bijis vēlmes kādu maldināt, bet gan sniegt faktos balstītu informāciju – bez izskaistinājumiem un vēlamajā balstītu apgalvojumu izteikšanas.

Ar cieņu,

Aira Loite