12 October 2022
Pasaules tirgus
Ziņas un Viedokļi
Sekss un vīns kā tehniskā progresa dzinēji

Turpmākais progress nav iespējams, ja valdošie noteikumi, normas un stereotipi netiek apšaubīti

Finanšu ziņu aģentūras “Bloomberg” komentētāja pavisam nesen sūdzējās par šodienas jauniešiem (skat. 1. atsauci zemāk). Šis temats, protams, ir tikpat vecs kā pati cilvēce. Tomēr viņas galvenās pretenzijas bija saistītas ar to, lai cik paradoksāli tas neskanētu, ka mūsdienu jaunās paaudzes pārstāvji ir pārāk paklausīgi. Viņi ne tikai bez ierunām ievēro visus noteikumus, bet arī mudina savus vecākus darīt to pašu. Pusaudžiem un jauniešiem šāda uzvedība nešķiet dabiska. Šīs paaudzes pārstāvji arī mazāk nodarbojas ar seksu un mazāk dzer vīnu. Japānas valdība bija pat spiesta vērsties pie saviem jauniešiem ar lūgumu dzert vairāk (nodzīvojušies tik tālu!) (skat. 2. atsauci zemāk). Ja tas palīdz novērst slimību izplatību un alkohola atkarību, tad to var uztvert tikai pozitīvi, jo “In vino veritas, in aqua sanitas” (“Vīnā ir taisnība, ūdenī ir veselība”), kā mēdza teikt Senajā Romā. Tomēr turpmākais progress nav iespējams, ja pastāvošie noteikumi, normas un stereotipi netiek apšaubīti.

Daži akadēmiskās vides pārstāvji uzskata, ka laika posms no 1870. līdz 1970. gadam bija “īpašais gadsimts”, tehniskajam progresam šajos gados attīstoties īpaši strauji (skat. 3. atsauci zemāk). Kopš tā laika tā tempi piedzīvo spēcīgu kritumu, kamēr valodnieki pamanīja vēl vienu interesantu tendenci (skat. 4. atsauci zemāk). Laika posmā no 1850. līdz 1980. gadam grāmatās un periodiskajos izdevumos dominēja vārdi, kas lika uzsvaru uz “racionalitāti”. Kopš 1980. gada mūsdienu angļu valoda sāka piedzīvot transformāciju, paužot “emocijas” gandrīz jebkādā situācijā un kontekstā. Cik bieži pēdējā laikā cilvēki lieto izteicienus “Es jūtu/es ticu, ka varu to izdarīt” (“I feel/I believe I can do it”) nevis “Es domāju, ka varu to izdarīt” (“I think I can do it”)?

Var atzīmēt arī citas interesantas tendences.

Pirmkārt, “īpašais gadsimts” bija lielu militāro konfliktu, pirmskara bruņošanās sacensību un pēckara atjaunošanas periods. Bruņota cīņa par ierobežotiem resursiem ir labs stimuls inovācijām.

Otrkārt, kopš 1970. gadiem ir novērojama ienākumu nevienlīdzības palielināšanās un sabiedrības finansializācijas tendence. Nav nekāds liels noslēpums, ka mūsdienu “tradicionālā laime” saistās ar augošu patēriņa līmeni. Buksējošie ekonomiskās izaugsmes tempi 1970. gados noveda pie dzīves un patēriņa līmeņa krituma un veicināja ienākumu nevienlīdzības palielināšanos (skat. 1. attēlu). Patēriņa līmeņa uzturēšanai, tika palaists sabiedrības finansialziācijas process cerībā, ka tehniskā progresa tempi kādreiz atkal paātrināsies, ļaujot mums, galu galā, atmaksāt parādus. Tomēr šīs cerības uz augstākiem ekonomiskās izaugsmes tempiem nākotnē tā arī nav piepildījušās, kamēr finansializācijas sekas mēs turpinām izjust līdz šai dienai. Un no cilvēkiem joprojām prasa tērēt vairāk nekā viņi var atļauties. Tas daudzus nomāc, jo viņu dzīves līmenis jau daudzus gadu desmitus piedzīvo stagnāciju (skat. 5. atsauci zemāk). Šajā vidē veselības un sociālo problēmu klāsts kļūst arvien plašāks un apjomīgāks (skat. 2. attēlu zemāk). Tā arī ir labvēlīga vide eskeipismam jeb bēgšanai no realitātes uz sociālo tīklu, spēļošanās un virtuālās realitātes pasauli.

Ko darīt? Slēgt patērētāju sabiedrības projektu un sākt īstenot jaunu politiku ar nolūku ierobežot patēriņu, piemēram, zaļo pārkārtošanos? Tomēr ir daudz šaubu par to, ka šī politika būs dzīvotspējīga lielas ienākumu nevienlīdzības apstākļos.

Militāro konfliktu virzītais progress ir biedējošs. Jaunas dzīves uzsākšana virtuālajā realitātē ir vēl biedējošāka. Vienīgais praktiski īstenojams variants ir atgriešanās pie saknēm, iegremdējoties “smadzeņu vētras” seansos tehnoloģiskā izrāviena meklējumos un piesaistot seksu un vīnu. Tas izklausās aizraujoši.

Tomēr es neesmu pārliecināts, ka mūsu politkorektā un arvien vairāk bezdzimuma sabiedrība ir gatava uztvert šo inovatīvo ideju.

No alt text provided for this image
No alt text provided for this image

Atsauces:

1. “Gen Z Is Too Compliant to Achieve Greatness”, Allison Schrager, Bloomberg Opinion, 2022. gada 14. februāris

2.     “Japan Has a Message for Its Young Adults: Drink More Alcohol”, The Washington Post, 2022. gada 18.augusts.

3.     “The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War”, Robert J. Gordon, Princeton University Press, 2017 gada 29. augusts.

4.     “The Rise and Fall of Rationality in Language”, Marten Scheffer, Ingrid van de Leemput, Els Weinans and Johan Bollen, Psychological and Cognitive Sciences, Vol. 118, No. 51, 2021. gada 16. decembrī.

5. “For Most U.S. Workers, Real Wages Have Barely Budged in Decades”, Drew Desilver, Pew Research Center, 2018. gada 7. augusts.

 

Autors: Oļegs Jemeļjanovs, LinkedIn profile

SWEDBANK FINANŠU TIRGUS DAĻAS INVESTĪCIJU JOMAS VADĪTĀJS Oļegs Jemeļjanovs Latvijas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī doktora grādu ekonomikā Roterdamas Erasma Universitātē Nīderlandē. Arī ir ieguvis sertificētā finanšu analītiķa (CFA) kvalifikāciju. Ir strādājis finanšu jomā gan privātajā, gan valsts sektorā (Latvijas Banka, FKTK, Finanšu ministrija). Finanšu tirgus jomā ir strādājis kopš 1999. gadā, tirgus risku vadības, finanšu aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas sfērā. 2019. gadā kļuvis par Swedbank Finanšu tirgus daļas investīciju jomas vadītāju.