27 May 2021
Ieguldījumi
Ziņas un Viedokļi
Swedbank Robur fondi – apskats

Nu jau kādu brīdi Swedbank saviem klientiem regulāru ieguldījumu veikšanai piedāvā Swedbank Robur fondus.

Apskatīsim, kas tieši tiek piedāvāts, cik tas maksā un kādi ir plusi un mīnusi.

Piedāvājums

Ar pilno Swebank Robur fondu piedāvājumu var iepazīties šeit. Piedāvājums ir sadalīts 3 daļās: sabalansētie fondi, reģionālie akciju fondi un sektoru/tēmu fondi.

Sabalansētie fondi

Sabalansētie fondi ir fondu fondi jeb šie fondi iegulda citos fondos. Tajos nav iekšā atsevišķas akcijas un obligācijas, bet gan dažādi fondi. Skaitlis aiz fonda nosaukuma norāda uz to, cik liels īpatsvars no fonda tiek ieguldīts akcijās. Atceramies, jo lielāks īpatsvars akcijās, jo augstāks potenciālais ilgtermiņa ienesīgums, kā arī augstāks risks.

Kā redzam, tad šo fondu izmaksas ir no 0.71% par konservatīvāko fondu līdz 1.21% gadā par agresīvāko fondu.

Komisijas ir vērtējamas kā augstas. No vienas puses tiešām fondi ir aktīvi pārvaldīti, taču aktīvums slēpjas tikai citu fondu izvēlē. Manuprāt, tas nav pietiekams pamatojums šādai komisijai. Būtībā katru no sabalansētajiem fondiem varētu aizstāt ar 2 ETFiem pēc attiecīgām proporcijām – pasaules akciju ETF un pasaules obligāciju ETF.

Vēl jāatzīmē, ka šajos zemo procentu likmju laikos, manuprāt, Uzkrājumu fonds 10 un arī Uzkrājumu fonds 30 ir bezjēdzīgi. To faktiskais ienesīgums, visticamāk, būs tuvu nullei. Bet, ja tomēr ir brīvie līdzekļi virs 100 000 eiro, kurus īstermiņā ir nepieciešams izvietot, lai izvairītos no bankas riska, tad jau var meklēt citas alternatīvas un nemaksāt 0.71% vai 0.81% gada pārvaldīšanas maksu.

Kopumā, manuprāt, šie sabalansētie fondi nav pievilcīgi gandrīz nevienam. Protams, vienmēr pastāv kādi izņēmumi, kas būtu jāvērtē katra cilvēka individuālā gadījumā.

Reģionālie akciju fondi

Reģionālie akciju fondi paredz veikt ieguldījumus, vadoties pēc ģeogrāfiskās izvēles. Kā redzam, varam izvēlēties fondus, kuri iegulda gan plašos reģionos, gan atsevišķās valstīs.

Redzam arī, ka šo fondu pārvaldīšanas izmaksas ir krietni zemākas nekā sabalansētajiem fondiem. To varētu pamatot ar to, ka šie fondi būtībā ir pasīvās pārvaldīšanas instrumenti. Katrs no fondiem ir piesaistīts kādam konkrētam indeksam, taču no ieguldījumiem tiek izslēgtas kompānijas, kuras neatbilst Swedbank ilgtspējas uzstādījumiem. Papildus tam 10% no katra fonda attiecīgajā reģionā var tikt ieguldīti kompānijās, kas veicina atjaunojamās enerģijas nodrošināšanu un aprites ekonomiku.

Jāatzīst, ka tieši šī fondu sadaļa man liekas jēdzīgākā un noderīgākā. Ja ir vēlme veikt nelielus, taču regulārus ieguldījumus finanšu tirgos, tad tieši Pasaules fonds būtu lieliska opcija ilgtermiņa ieguldījumiem ar zemu komisiju.

Ja ir īpaša pārliecība par kādu konkrētu reģionu vai valsti, tad var izvēlēties to. Taču nav vērts pašam veikt sadali uz vairākiem fondiem, jo to visu var paveikt veicot ieguldījumus Pasaules fondā, kurā ir iekļauta visa pasaule.

Sektoru / tēmu akciju fondi

Trešā un pēdējā sadaļa ir sektoru un tēmu akciju fondi. Pats nosaukums jau pasaka to, ka tiek ieguldīts vai nu konkrētā sektorā vai pēc konkrētas tēmas.

Augšējie 3 fondi tiek ieguldīti konkrētos sektoros. Savukārt apakšējie 2 tiek ieguldīti pēc konkrētas tēmas principa.

Kā redzam, tad arī šiem fondiem ir salīdzinoši augstas pārvaldīšanas izmaksas – robežās starp 0.71% un 1.26%. Augstās izmaksas pamato tas, ka fondi ir aktīvi pārvaldīti un tajos ir iekļautas atsevišķu akciju pozīcijas un nevis citi fondi.

Šajos fondos ir vērts ieguldīt, ja pašam ir stingra pārliecība, ka tieši tas ir tas, kas ir vajadzīgs, vai arī ir liela pārliecība par to, ka konkrētais sektors vai tēma performēs būtiski labāk nekā akciju tirgi kopumā.

Ja, piemēram, uzskatām, ka nekustamais īpašums ir īpaši labs ieguldījums, tad Swedbank Robur nekustamā īpašuma fonds var būt kā opcija regulāriem nelieliem ieguldījumiem. Ja esam gatavi ieguldīt regulāri vai neregulāri summas vismaz vairākos tūkstošos, tad šī opcija kļūst tikai par vienu no ļoti daudzām ieguldīšanas opcijām.

Swedbank Robur nekustamā īpašuma fondam ir 1.26% pārvaldīšanas komisijas. 75% no fonda tiek ieguldīti globāli, 25% Zviedrijā. Ja mēs kārtīgi pameklējam, tad varam atrast pasaules nekustamā īpašuma ETFus ar pārvaldīšanas komisiju 0.24% gadā. Atšķirība izmaksās par 1% ilgtermiņā ir ļoti, ļoti būtiska.

Tāpat ir ar pārējiem sektoru / tēmu fondiem.

Izmaksas

Iepriekš pieminēju tikai pašu fondu regulārās pārvaldīšanas izmaksas, taču, veicot ieguldījumus finanšu instrumentos, jārēķinās arī ar pirkšanas, pārdošanas un glabāšanas komisijām.

Swedbank Robur fondiem šādu komisiju nav. Attiecīgi šie fondi kļūst ļoti pievilcīgi regulāru un arī neregulāru ieguldījumu veikšanai.

Ja ieguldām Pasaules fondā, tad 0.3% gada komisija ir uzskatāma par zemu un pārējo komisiju neesamība šo fondu padara par vienu no izdevīgākajām pasīvās ieguldīšanas opcijām.

Ja izvēlamies kādu no sektoru/tēmu stratēģijām, tad gan pat pirkšanas, pārdošanas un turēšanas komisiju neesamība var neatspēkot augsto pārvaldīšanas komisiju, salīdzinot ar zemu ETF pārvaldīšanas komisiju un pieskaitot iegādes izmaksas. Tiesa, šeit būs runa par tūkstošos mērāmiem ieguldījumiem.

Maziem un regulāriem ieguldījumiem arī šis būs okei variants.

Tātad galvenais Swedbank Robur fondu pievilcīgums slēpjas faktā, ka netiek piemērotas pirkšanas, pārdošanas un glabāšanas komisijas.

+/-

+ iespēja veikt ieguldījumus finanšu tirgos bez pirkšanas komisijas

+zemas izmaksas pasīvās ieguldīšanas opcijas – reģionālie ieguldījumu fondi

+īpaši ērts rīks ieguldījumu veikšanai ar nelielām summām

-augstas komisijas sabalansētajiem fondiem, kuri, manuprāt, ir diezgan bezjēdzīgi

-augstas komisijas sektoru/tēmu fondiem, kuriem var atrast zemu izmaksu alternatīvas starp ETFiem

Kopsavilkums

Kopumā Swedbank Robur fondu piedāvājumu vērtēju ļoti pozitīvi. Ir parādījušās iespējas veikt regulārus pasīvos ieguldījumus ar zemu pārvaldīšanas komisiju un bez pirkšanas, pārdošanas un glabāšanas komisijām. Kā negatīvo faktoru var minēt to, ka piedāvājums ir diezgan plašs un bez priekšzināšanām tajā var apmaldīties un izvēlēties ne gluži izdevīgāko un atbilstošāko fondu vai fondus.


Atruna: Augstāk rakstītais ir tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis un nav uzskatāms kā aicinājums vai rekomendācija veikt vai neveikt kādas konkrētas investīcijas vai uzkrājumus. Investīciju un uzkrājumu lēmumi ir katra paša ziņā.

Autors: Kaspars Peisenieks, peisenieks.com

Kaspars Peisenieks ir neatkarīgs investīciju un uzkrājumu eksperts. Investīciju tirgos aktīvi darbojas kopš 2007.gada, vairākus gadus pārvaldījis turīgu personu portfeļus vietējā kapitāla bankā.
Kaspars ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajā finanšu vadībā Banku augstskolā un MBA grādu SBS Šveices Biznesa skolā, kā arī CFA institūta finanšu analītiķa sertifikātu.