2 June 2010
Ziņas un Viedokļi
Vai ir vērts sekot līdzi pensiju 2. līmeņa īstermiņa rezultātiem?

Atbild Ģirts Veģeris, Norvik IPS fondu pārvaldnieks

Kā zināms, pensiju 2.līmeņa plānu ienesīgumu var apskatīties dažādos laika periodos – sākot no gada sākuma līdz pat rezultātiem kopš plānu darbības sākuma. Par to vai ir vērts sekot tieši īstermiņa ienesīgumam, tas ir atkarīgs no paša cilvēka un viņa interesēm un darbības sfēras. Investīciju nozares speciālistiem varētu būt interese sekot līdzi arī īstermiņa ienesīgumam, jo tā tie spēj noteikt, kā katrs pārvaldnieks reaģē uz konkrētu situāciju tirgū. Taču tādu cilvēku uz kopējā interesentu fona ir ļoti maz.

Ja runājam par tā saucamo „vidējo” iedzīvotāju, tad mēs ieteiktu skatīties ilgtermiņa pensiju plānu ienesīgumu – salīdzināt tos par laika periodu 2, 3 un vairāk gadi, kā arī salīdzināt tikai vienas kategorijas pensiju plānu ienesīgumu (pašreiz pie mums visi plāni tiek iedalīti konservatīvajos, sabalansētajos un aktīvajos plānos). Salīdzinot vienas kategorijas pensiju plānu ienesīgumu, vajadzētu pievērst uzmanību arī plānu investīciju stratēģijām un riskiem, ko tie uzņemas. Jo gadījumā, ja vienas kategorijas plāns ar mazāk riskantu ieguldīšanas stratēģiju spēj uzrādīt tādus pašus rezultātus kā plāns ar augstāka riska stratēģiju, tad būtu pareizi izvēlēties plānu, kurš uzņemas mazākus riskus.

Tātad, ņemot vērā, ka pensiju kapitāla veidošanās notiek daudzu gadu garumā t.i. ilgtermiņā, tad īstermiņa rezultāti nebūs tie, kas precīzāk raksturo pārvaldnieka darbu un līdz ar to arī iespējamos darbības rezultātus nākotnē.

Atbild Jānis Rozenfelds, SEB Wealth Management Pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

2. pensiju līmeņa plānu īstermiņa (dažu dienu, viena, triju, vai sešu mēnešu) rezultātiem sekot ir vērts, lai izdarītu secinājumus par to, kā attiecīgā pensiju plāna pārvaldnieks ir darbojies noteiktos finanšu tirgus apstākļos, un cik lielas mēdz būt plāna daļas vērtības svārstības, ja finanšu tirgi ir bijuši nestabili attiecīgajā laika sprīdī. Tomēr jāsaka, ka pastiprinātu uzmanību īstermiņa rezultātiem pievērst vajadzētu tikai pašiem pārvaldniekiem vai arī klientiem ar īpašu interesi par finanšu sfēru. Vairumam 2. pensiju līmeņa dalībnieku vajadzētu lielāku uzmanību pievērst 2. pensiju līmeņa plānu rezultātiem vairāku gadu griezumā. Īsākais laika periods, par kuru var izdarīt nopietnākus secinājumus, ir viens gads.

Iesaku klientiem sekot līdzi ceturkšņa pārskatiem, kuros plānu pārvaldnieki atskaitās par paveikto, pauž savu redzējumu par iespējamo notikumu attīstību finanšu tirgos un ieskicē savus iespējamos rīcības plānus. Tas ļaus novērtēt arī lielākās plāna ieguldījumu pozīcijas un pārvaldnieka darbības stilu. Ja klients apsver iespēju mainīt pensiju plānu, tad viss iepriekšminētais var palīdzēt pieņemt lēmumu.