14 September 2023
Ilgtspēja
Ziņas un Viedokļi
Vairot turību, glābjot planētu

Ilgtspējība kļūst par nepieciešamību

Pieaugot izpratnei par vides problēmām, aktīvu īpašnieki arvien biežāk meklē veidus, kā salāgot savus ieguldījumus ar ilgtspējas problēmu risināšanu. Saskaņā ar Deutsche Bank aptauju lielākā daļa aktīvu īpašnieku piekrīt, ka viņu ieguldījumam ir jābūt arī pozitīvai ietekmei. Šīs tendences priekšgalā ir jaunākās investoru paaudzes: aptuveni trešdaļa milleniāļu iegulda pārsvarā ilgtspējīgos ieguldījumos, kamēr starp X paaudzi un pēckara paaudze (Baby boomers) šis rādītājs ir daudzkārt zemāks – attiecīgi 16% un 2%.

Uzņēmums, kas veido pārmaiņas vai uzņēmums, kas saņem augstu novērtējumu

Bet ko tieši nozīmē – investēt ilgtspējīgi? Aptuveni 40% no globālajiem ilgtspējīgajiem ieguldījumu aktīviem kā ilgtspējīgi klasificējas tiem piemērojot ESG integrācijas principus, kurā, veicot visaptverošu uzņēmējdarbības analīzi, tiek apsvērts, cik veiksmīgi uzņēmums pārvalda savus materiālos ilgtspējas faktorus. Līdz ar to ESG integrācija ieguldījumu stratēģijā nenozīmē ieguldījumus uzņēmumos, kas veic tiešu labumu planētai – runa ir par rūpīgu risku un iespēju novērtējumu, kam uzņēmums pakļauts no ESG perspektīvas.

Piemēram, pirms dažiem mēnešiem Elons Masks pauda neapmierinātību ar faktu, ka tīrās mobilitātes pioniera Tesla ESG rādītāji ir zemāki nekā tabakas ražotājiem. Lai gan Tesla ieguldījums ilgtspējīgā nākotnē netiek apšaubīts, un uzņēmums arī diezgan labi pārvalda savas oglekļa emisijas, ESG integrācijas ietvaros analītiķis novērtēs arī tādus aspektus kā darbaspēka vadība un pārvaldība, kas abi ir bijuši pretrunīgi uzņēmumā Tesla un dažkārt ir tieši veicinājuši uzņēmuma akciju cenas slikto sniegumu. Tāpēc ESG integrācija ir svarīga investīciju procesa sastāvdaļa, pat ja tā nesola, ka līdzekļi tiks ieguldīti uzņēmumos, kas tieši palīdz planētai vai sabiedrībai.

Brīdinājumi par ieguldījumiem zaļā nākotnē

Investori, kuri vēlas nodrošināt, ka viņu nauda tiek novirzīta uzņēmumiem, kas aktīvi un tieši palīdz veicināt vides problēmas, kā vienu no iespējām var izsvērt tematiskos fondus. Tomēr šo fondu sastāvs ir rūpīgi jāpārbauda, jo daudzi uzņēmumi, kam ir pozitīva ietekme uz vidi, diemžēl ir ar zemu biznesa kvalitāti. Aplūkojot dažu populārāko vides ETF izlasi (9 fondi), tie nepārprotami atpaliek svarīgākajos finanšu rādītājos (1. att.) un satur ievērojamu daļu uzņēmumu, kas strādā ar zaudējumiem.

1.attēls. Vides ETF finanšu kvalitāte salīdzinājumā ar MSCI World (2023. gada 29. augustā)


Avots: Alphinox

Šis attēls nav pārsteidzošs, ņemot vērā sarežģīto bzinesa vidi, ar kuru saskaras daudzi uzņēmumi, kas piedāvā videi draudzīgus risinājumus. Visspilgtākais piemērs ir elektroauto tirgus: lai gan šādu automašīnu popularītāte aug, bizness ir ļoti kapitālietilpīgs un prasa milzīgus ražošanas apjomus, lai sasniegtu un nodrošinātu rentabilitāti. Līdz ar to starp ražotājiem, kas ražo vienīgi elektroauto, tikai līdere Tesla šobrīd strādā ar peļņu – un pat tās rentabilitāte nesen ir samazinājusies, jo konkurence kļūst spēcīgāka.

2. attēls: Elektroauto ražotāju tīrās peļņas rādītāji (TTM, uz 29.08.2023.)


Avots: Alphinox

Augstvērtīgi uzņēmumi, kas palīdz glābt planētu

Protams, ir izņēmumi. Arī mūsu redzeslokā ir daži augstvērtīgi uzņēmumi, kas nodrošina risinājumus ilgtspējīgākai planētai. Kā redzams 3. attēlā, mūsu QAV-ESG-vides stratēģijā, kas apvieno pievilcīgi novērtētus augsvērtīgus uzņēmumus (QAV – quality at attractive valuation) ar ESG integrāciju, un ko papildina arī vides ietekmes novērtējums, ir izcili finanšu rādītāji. Vienlaicīgi saglabājot uzticību mūsu tradicionālajai investīciju pieejai, stratēģijas nosacījumi pieprasa arī, lai uzņēmumu produkti vai pakalpojumi palīdz veicināt vides ilgtspējību.

3. attēls: Alphinox QAV-ESG-vides stratēģijas finanšu rādītāji salīdzinājumā ar MSCI World (2023. gada 29. augustā)


Avots: Alphinox, MSCI

Viens ievērības cienīgs šāda uzņēmuma piemērs ir “Tomra Systems”, Norvēģijas reverso tirdzniecības automātu (taromātu) pionieris. Pateicoties uzņēmuma izgudrojumam, katru gadu pārstrādei pasaulē tiek savākti 44 miljardi dzērienu iepakojumu. Lai gan to skaits škiet iespāidīgs, patiesībā tas ir tikai 3% no kopējā gadā izmantoto iepakojumu apjoma — pasaulei noteikti vajag vairāk Tomra iekārtu. Arī Latvijā nesen ieviestajā depozīta sistēmā tiek izmantotas tieši šī ražotāja iekārtas. Citos gadījumos zaļākas nākotnes veicinātāji ir atrodami vietās, kur to pat nevarētu gaidīt. Piemēram, vācu pusvadītāju ražotājs “Infineon” ir nodrošinājis mikroshēmas 50% no šobrīd uzstādītās vēja un saules enerģijas jaudas. Apvienojumā ar “Infineon” vadošo pozīciju eletroauto tirgū, uzņēmuma tehnoloģija nodrošina gandrīz 100 miljonu tonnu CO2 samazinājumu gadā, kas atbilst emisijām no gandrīz 22 miljoniem automašīnu.

Atšķirībā no dažiem “zaļo” ETF uzņēmumiem, kuru biznesa modeļi vēl nav pietiekami attīstīti, mēs saviem klientiem izvēlamies uzņēmumus, kas ir jau sevi pierādījuši kā līderi, ir pelnoši un ar stabilu izaugsmi. Šādi varam piedāvāt investoriem iespēju piedalīties ilgtspējas veicināšanā, vienlaikus neapdraudot ieguldījumu kvalitāti.

 

Autors: Alphinox komanda, alphinox.com