2 March 2022
Ieguldījumi
Ziņas un Viedokļi
VEBINĀRS: Vai investors ieguldīs uzņēmumā, ja nav skaidras ESG stratēģijas?
  • Vai uzņēmuma ESG stratēģijas atmaksājas un sniedz pievienoto vērtību?
  • Kas tiek sagaidīts no uzņēmējiem, strādājot ar ESG jautājumiem?
  • Vai investori tam piekrīt un uzskata, ka ESG ir jābūt uzņēmuma stratēģijas un fondu mērķu neatņemamai sastāvdaļai?
Uzzini atbildes uz šiem un citiem jautājumiem tiešsaistes seminārā!
Ieraksts pieejams šeit: https://fb.watch/bv6D4zYOr8/