27 April 2021
Baltijas birža
Ziņas un Viedokļi
Žemaitijos pienas – īsais apskats

Žemaitijos pienas ir viens no lielākajiem piena pārstrādes un piena produktu ražošanas uzņēmumiem Lietuvā.

Vēsturiskais sniegums

Iepriekšējo 5 gadu laikā uzņēmuma akcijas ir pieaugušas par 184%, kas pats par sevi ir labs rādītājs, taču jāatzīmē, ka lielais pieaugums bija novērojams tieši 2016. un 2017.gadā.

Savukārt kopš 2017.gada septembra līdz šodienai akcijas cenas pieaugums ir vien 2%. Šajā periodā akcijas cenas bija nokritušās par 21%. Kopumā akciju cenu dinamika pēdējo dažu gadu laikā neizceļas ar īpaši pievilcīgu tendenci.

Dividendes

Lai arī laika periodā no 2016. līdz 2019.gada uzņēmums dividendēs izmaksāja 0.35 eiro uz vienu akciju, tomēr uzņēmuma dividenžu izmaksas politiku nevar saukt par paredzamu. Oficiāli izvirzīta dividenžu politika uzņēmuma mājaslapā atrodama nav, kā arī redzam, ka dividendes netika izmaksātas 2014. un 2015.gados, savukārt 2020.gadā un 2021.gadā uzņēma akcionāri nobalsoja par daļu peļņas izmaksāšanu darbiniekiem prēmijās.

COVID-19 ietekme

Uzņēmums savos pārskatos plaši un gari apraksta COVID-19 ietekmi un pieņemtos drošības mērus, tomēr no finanšu rezultātiem redzam, ka gan apgrozījums, gan peļņas apmērs ir samazinājies minimāli. Kopumā varētu apgalvot, ka COVID-19 ietekme uz Žemaitijos pienas nav bijusi būtiska.

Finanšu rādītāji

Ja aplūkojam uzņēmuma finanšu rādītāju tendenci iepriekšējos gados, tad redzam, ka kopš 2017.gada uzņēmumam nav izdevies būtiski audzēt apgrozījumu. Peļņas maržas sasniedza augstāko punktu 2016.gadā, savukārt pēc tam uzņēmums nav vairs spējis uzrādīt līdzvērtīgus rādītājus.

Valuācija

Ja salīdzinām uzņēmuma valuāciju raksturojošos rādītājus, tad pirmšķietami cenas un peļņas attiecība 9.18 liekas zema, salīdzinot ar citiem biržās esošajiem uzņēmumiem. Taču, ja salīdzinām, ar paša uzņēmuma rādītājiem, tad 10 gadu vidējais rādītājs ir bijis krietni zemāks. Tāda pati aina vērojama arī ar cenas un bilances attiecību, kā arī ar cenas un apgrozījuma attiecību.

Kopumā uzņēmums, salīdzinot ar paša vēsturiskajiem rādītājiem, šobrīd ir relatīvi dārgs.

Uzņēmuma vadība un pašreizējie akcionāri uzskata, ka šobrīd akcijas ir diezgan pievilcīgas. Par to liecina akcionāru sapulcē pieņemtais lēmums veikt pašu akcijas atpirkšanu par cenu ne lielāku kā 1.95 eiro par vienu akciju. Minimālā pirkšanas cena ir noteikta 1 eiro. Tas nozīmē, ka robežās starp šiem cenu līmeņiem varētu būt “mīkstā grīda“ akcijas cenai.

Kopsavilkums

Kopumā man uzņēmums neliekas pievilcīgs ieguldīšanai šobrīd. Jā, tam ir stabili apgrozījuma un peļņas rādītāji, taču tas atrodas plaša patēriņa preču nozarē ar ļoti augstu konkurenci un attiecīgi limitētām peļņas iespējam. Līdz ar to es nesaredzu augstu varbūtību straujam un būtiskam peļņas pieaugumam. Tāpat arī uzņēmuma akcijas šobrīd ir relatīvi dārgas, salīdzinot ar vēsturiskajiem līmeņiem.


Informācijas atklāšana: Man nepieder Žemaitijos pienas akcijas.

Atruna: Augstāk rakstītais ir tikai un vienīgi mans personīgais viedoklis un nav uzskatāms kā aicinājums vai rekomendācija veikt vai neveikt kādas konkrētas investīcijas. Investīciju lēmumi ir katra paša ziņā.

Autors: Kaspars Peisenieks, peisenieks.com

Kaspars Peisenieks ir neatkarīgs investīciju un uzkrājumu eksperts. Investīciju tirgos aktīvi darbojas kopš 2007.gada, vairākus gadus pārvaldījis turīgu personu portfeļus vietējā kapitāla bankā.
Kaspars ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajā finanšu vadībā Banku augstskolā un MBA grādu SBS Šveices Biznesa skolā, kā arī CFA institūta finanšu analītiķa sertifikātu.